TEKNOTRANS MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres

Sakarya I.organize Sanayi Bölgesi Mah. 9. Cad. No: 22/1 Arifiye / Sakarya

Telefon

- +90264 275 96 96,- +90264 291 31 64

Fax

+90264 291 31 63

Web Adres