DB İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres

Yeni Mah. Servetiye Cad. Beta Halat Blok No: 88 Hendek / Sakarya

Telefon

-

Fax

Web Adres