AKSPA DANTEL BRODE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres

Sakarya I.organize Sanayi Bölgesi Mah. 9. Cad. No: 20/1 Arifiye / Sakarya

Telefon

- +90264 281 85 85

Fax

+90264 291 19 11

Web Adres