GÜLOCAK EĞİTİM KURUMU LİMİTED ŞİRKETİ

Adres

Dereboğazı Mah. Cumhuriyet Mey. No: 37/2 Hendek / Sakarya

Telefon

-

Fax

Web Adres

Dahil Olduğu Meslek Kategorisi

29 - 29. Meslek Grubu (Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri)

Dahil Olduğu Nace Kodu

85.59.05 - Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri