Teras Yapı Yatırımları İnşaat Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. Hakkında

HEDEFİMİZ
Şirketin vizyonu, faaliyet gösterdiği alanlarda yurt içinde ve yurt dışında büyük ve başarılı projelere imza atarak
sektörde ayrıcalıklı konumdadır.

KURUMSAL POLİTİKAMIZ
Kaliteli insan ve uzman ekip çalışmasının yaratacağı itici güçle, kuruluşumuzdan bu yana kazandığımız bilgi birikimi, organizasyon yeteneğini ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanmaktır.

PRENSİBİMİZ
Konularında iyi yetişmiş, deneyimli insan kaynağı ile çalışarak; yapımda, montajda ve iş yönetiminde kaliteyi ön plana almak ve taahhüdümüzdeki işleri zamanında ve kaliteli şekilde tamamlamaktır.

YÖNETİM POLİTİKAMIZ
TERAS YAPI'nın Temel Hedefi; yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı sağlık ve güvenlik şartlarını gözardı etmeden karlı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

TERAS YAPI Yönetimi; başarının ve geleceği teminat altına almanın çalışanların katkısı ile işyeri huzuruna, güvenliğine ve yaptığı işlerin kaliteli olmasına bağlı olduğunun bilincindedir.

TERAS YAPI çalışanları; takım halinde çalışma ruhu, TERAS YAPI alilesi duygusu ve birbirine olan güveni, sevgi ve saygı ile TERAS YAPI'yı üstün ve sürekli başarılara el birliğiyle ulaştıracaktır.

Çünkü; Kalite ve başarı TERAS YAPI'nın temel ilkesidir.