NEC AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres

Yenidoğan Mahallesi Saray Bosna Cad. No: 47 Adapazarı / Sakarya

Telefon

0 - 0

Fax

0

Web Adres

Dahil Olduğu Meslek Kategorisi

15 - 15. Meslek Grubu (Sağlık, Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Ticareti)

Dahil Olduğu Nace Kodu

86.23.01 - Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)