CENGİZ TAŞ

Adres

Aziziye Mahallesi Lozan Cad. No:50 B/2 Mahallesi Karasu / Sakarya

Telefon

+90264 718 32 46 -

Fax

+90264 718 32 45

Web Adres

Dahil Olduğu Meslek Kategorisi

18 - 18. Meslek Grubu (Mühendislik, Mimarlık ve Taahhüt Hizmetleri)

Dahil Olduğu Nace Kodu

42.21.03 - Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil)