İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

İşbirliği Talebi : Mozambik'te Planlanan Projeye Ortak Arayışına İlişkin Talep
Detay : İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 25.01.2021 tarih ve 60915556 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Mozambik'te domates yetiştiriciliği ve domatesin işlenerek püre ve domates suyu gibi işlenmiş hale getirilmesi alanında faaliyet göstermekte olan Pro Tomate adlı şirketin Genel Müdürü Gregorio Tiago
Januario'nun, Maputo Ticaret Müşavirliği ile temasa geçerek Türkiye'deki potansiyel yatırımcılar ile paylaşılması talebi ile üretim kapasitelerinin artırılmasını teminen hazırlamış oldukları projeyi ilettiği ifade
edilmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ekli dokümanda yer alan ilgili şirketin yönetici iletişim bilgileri ve https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/giris/?next=/anasayfa/ sistemi aracılığıyla Maputo Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçilmesi mümkün bulunmaktadır.
Firma : Pro Tomate
Yetkili :
Adres :
Telefon :
Fax :
Kaynak :
Email :

İşbirliği Talepleri