İŞBİRLİĞİ TALEPLERİ

İşbirliği Talebi : İthal etmek istiyor
Detay : Otomotiv ,Solar enerjisi,su ısıtıcısı
ithal etmek istiyor
Firma : COEGA DEVELOPMENT CORPORATION
Yetkili : Nukulı Mxenge
Adres : P/Bagx 1D2 Coega Busıness Center GÜNEY AFRİKA CUM
Telefon : 041-4030416
Fax : 0414030401
Web : http://
Kaynak : İGEME
Email : Nkulimxenge@cocga.co.za

İşbirliği Talepleri