İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2018/963 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 20 Mart 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/963 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI İCRA DAİRESİ

2018/963 ESAS

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Çakıroğlu Mahallesi,Çukur Mevkii,111 Ada, 22 Parsel de kayıtlı Fındıklık nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın maliki Şeref ŞAYHAN olup hissesi tamdır.Taşınmazın yüz ölçümü 5.545,32 m2 dir. Taşınmaz topografik olarak % 12-20 eğimli bir yapıya sahip, kadastral yolu bulunmamakta, hali hazırda üzerinde gençleşme budaması yapılmış verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, orta düzey verimli, derin profilli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yüksek rakımlı yıllık ortalama yüksek düzeyde yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir.Taşınmaz belediye mücavir alan içinde, meskun mahal dışında, kamu hizmetlerinden faydalanmamakta, kuşbakışı olarak batısında en yakın kadastral yola 60 metre, kuzeyinde meskun mahalle 470 metre, D-140 Adapazarı-Mudurnu karayoluna 1.4 km ve Akyazı şehir merkezine 18 km mesafededir.

Adresi Çakıroğlu Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 5.545,32 m2

İmar Durumu Plansız alanda ve köy yerleşim alanı dışında kalmakta, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Tarım Alanı” içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti 138.633,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Dosyasında Mevcuttur.

1. Satış Günü 20/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 16/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/963 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih