Dolar : 6,2928 TL

Euro : 7,3789 TL

BIST 100: 97.988,2 %(1,94)

İHALE DETAYI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 16 Kasım 2017 Perşembe Saat : 14:00

Dosya No: 2017/521 ESAS

İhaleyi Açan : HENDEK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA/HENDEK (SAKARYA)

İçerik : Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Taşınmaz Sakarya ili Hendek ilçesiKaradere KöyüMuhap Dedemevkii231Ada 2 Parseldekain bahçevasfındadır.Taşınmazın maliki Melek GÜDEN' dir. 3.120,32 m² alana sahiptir. Tamamı fındık ekili5. sınıftarım arazisi sınıfındave % 25-30 eğime sahiptir.üzerinde yaklaşık30-40 yaşlarında187 ocak adetfındık ağacı olduğu tespit edilmiştir. arazinin değeri tespiti emsal karşılaştırma yöntemimevcutpazar bilgileri gayrimenkul değerlerikarşılaştırılarakyapılmış özellikli imar durumu ve fiziksel özellikler dikkate alınmıştır.taşınmazın arazi olarak değerinde mütemmim cüzü olan fındığın 1 adet ocağının değeri hesaplanmış 1 ocaktan2,5 kğ fındık alınacağı kanaatine varılmıştır.1 fındık ocağını değeri 8,50 TL * 2.5 kg = 106 TL dir. 187*106TL = 19.822,00TL dir.arazininserbest piyasadeğeri 5,00 TL dir3.120*5 = 15.600 TL dir.TaşınmazınFındık +Arazi Değeri = 19.822,00 TL +15.600,00 TL = 35.422,00 TL dir. taşınmazın toplam değeri 35.422,00 TL dir.

İmar Durumu 1/25.000 ÖLÇEKLİ ORMAN ALANINDA KALMAKTADIR.

Kıymeti 35.422,00 TL

KDV Oranı % 18

Kaydındaki Şerhler : Tamamen münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlıyapılar ile sürekli ikamet edilenkonut bulunması nedeniyle rayiç bedelinyüzde ellisi üzerindensatılan iş bu taşınmazın sonradanfarklı amaçlakullanılması halindetaşınmazın satış tarihi itibariyle rayiçbedelininyüzde yetmişiüzerindenhesaplanacak bedel esasalınarakaradaki fark kanuni faiziilebirlikte2886sayılıDevletİhale Kanunun75 incimaddesi uyarınca21/07/1953 tarihlive 6183sayılı ammealacaklarınıntahsilusulü hakkındakanun hükümleri gereğinceecrimisiltarhtahakkukve tahsiline ilişkinusullere göreson kayıt malikindentahsil edilirşeklinde belirtilme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilenmaliyükümlülüklerindetaşınmazınson malikitarafındanyerine getirilmesi halindebelirtme idarece kaldırılacaktır.

1. Satış Günü 16/11/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 15/12/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ HENDEK SAKARYA


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih