İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2019/131 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 07 Kasım 2019 Perşembe Saat : 10:30

Dosya No: 2019/131 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2019/131 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Karasu İlçesi, A.İncilli Mahallesi, Çakal Yuvası Mevkii, 1091 Ada, 1 Parsel, A/Blok 2 ve çatı katı D:5 bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır. Ana Gayrimenkul:Söz konusu parsel batıdan yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 800 m. kuzey doğusunda, Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesinin 124 m. doğusunda ve Petek Caddesine cephelidir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+2+çatı katlı yapı bulunmaktadır. Dışı sıvalı boyalı, doğramaları ise PVC'dir.(5) Nolu Çatı Dubleks Mesken:İkinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 90 m2 olup, brüt kullanım alanı 110 m2'dir. Çatı dubleks mesken 4 oda, salon-mutfak ve 2 adet WC-banyodan ibaret olup çatı katta teras balkonu bulunmaktadır. Meskenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan meskenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Meskenin ısıtması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın en üst katında kuzey batı köşesinde yer almaktadır. Parsel üzerindeki dava konusu bağımsız bölümün yer aldığı yapının Yapı Ruhsatı 26.04.2015 tarihine göre yapılmıştır.

Adresi A. Aziziye Mah. 231. Sok. 18/B, D:7 Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü 1.381,37 m2

Arsa Payı 138/1380

İmar Durumu :Dosyasında yer alan Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2019 tarih ve 102713 sayılı yazısına göre 1019 ada 1 parsel İmar Planında Konut Alanında 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapı nizamına tabidir.

Kıymeti 300.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 1 derece 0 sıra ipoteği vardır.

1. Satış Günü 07/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 10/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU KARASU / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/131 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih