İHALE DETAYI

T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ 2018/75 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 22 Ekim 2019 Salı Saat : 15:20

Dosya No: 2018/75 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ

2018/75 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Kaynarca İlçe, 158 Ada, 48 Parsel, BÜYÜKYANIK Mahalle/Köy, düz Mevkii, 12487,45m2 olup tapuda tarla vasfındadır. Hali hazırdaki durumu itibari ile ekili olmayıp düz bir eğime sahip, sulu tarım yapılabilir nitelikte, toprak yapısı itibari ile bünyesinin orta tınlı az taşlı özellikte etkili toprak derinliği 40-50 cm civarında ve arazi kullanım kabiliyeti bakımından 2. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle yerleşik alanına 900-1000 metre mesafede olup şehir merkezine 11- 12 kilometre mesafededir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

İmar Durumu : 1/25000'lik çevre düzeni planlarında mutlak tarım alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti 218.530,36 TL, KDV Oranı %18, Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 22/10/2019 günü 15:20 - 15:25 arası, 2. Satış Günü 19/11/2019 günü 15:20 - 15:25 arası

Satış Yeri : BELEDİYE MEZAT SALONU-KAYNARCA BELEDİYESİ 1. KAT KAYNARCA /SAKARYA

Sakarya 4. İcra Dairesinin 08/08/2019 gün ve 2018/5714 esas sayılı talimatı gereği satış saatine kadar bir değişiklik olmaması halinde 187.000,00TL+ satış masrafları üzerinden satışa başlanacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Kaynarca İlçe, 157 Ada, 84 Parsel, BÜYÜKYANIK Mahalle/Köy, düz Mevkii, 3723,62m2 olup tapuda tarla vasfındadır hali hazırdaki durumu itibari ile ekili olmayıp düz bir eğime sahip, sulu tarım yapılabilir nitelikte, toprak yapısı itibari ile bünyesinin orta tınlı az taşlı özellikte, etkili toprak derinliği 40-50 cm civarında ve arazi kullanım kabiliyeti bakımından 2. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz mahalle yerleşik alanına 400-500 metre mesafede olup şehir merkezine 11-12 km mesafededir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

İmar Durumu 1/25000'lik çevre düzeni planlarında mutlak tarım alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti 65.163,35 TL, KDV Oranı %18, Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 22/10/2019 günü 15:30 - 15:35 arası, 2. Satış Günü 19/11/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : BELEDİYE MEZAT SALONU-KAYNARCA BELEDİYESİ 1. KAT KAYNARCA /SAKARYA

Sakarya 4. İcra Dairesinin 08/08/2019 gün ve 2018/5714 esas sayılı talimatı gereği satış saatine kadar bir değişiklik olmaması halinde 75.000,00TL+ satış masrafları üzerinden satışa başlanacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ilet eslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/75 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih