İHALE DETAYI

HENDEK İCRA DAİRESİ 2018/265 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 28 Ekim 2019 Pazartesi Saat : 15:00

Dosya No: 2018/265 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

HENDEK

İCRA DAİRESİ

2018/265 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Hendek İlçesi Karaçökek Köyü/Mah. DereKarşısı Mevki, 342 Parsel, 29.550,00 m2 Yüzölçümlü, Tarla Vasfındaki Taşınmaz : Taşınmaz kumlu killi toprak yapısında yarı geçirgen yapıda orta derinlikte olup, dik eğimli % 17-18 yapıda ve tarla vasfında 3. Sınıf tarım arazisi olduğu parsel üzerinde 2017 yılında işlemeli tarım yapılmadığı anlaşılmıştır. Taşınmaz mahalle yerleşik alanına 150-200 metrelik bir mesafede bulunduğu yolu ve suyu olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu yer merkez mahalle olmayıp, ilçe merkezine yaklaşık 12-13 km bir mesafededir. Taşınmazın 1 m2 değeri: 15,00 TL dir. Taşınmazın toplam değeri: 29.550 mx 15,00 TL = 443.250,00 TL dir.

İmar Durumu İmar planı dışındadır.

Kıymeti 443.250,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü 28/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü 22/11/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Hendek Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/265 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih