İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2019/3633 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 27 Kasım 2019 Çarşamba Saat : 14:30

Dosya No: 2019/3633 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ

2019/3633 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mah.15 Ada, 412 Parsel, B blok, 2 Kat, A-Giriş, 6 Nolu Bağımsız Bölümün parseli konum olarak kuzeyden yola cepheli, Tekeler mahallesi Fatih Sultan Mehmet caminin 336 m güney batısında, Karasu Caddesinin 100 m doğusunda, Çevre yolunun 153 m güney batısında ve 192.sokağa cephelidir.Parsel düz bir arazi yapısına sahip olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Okul,market, alışveriş merkezi vb. yerlere yürüme mesafesindedir. Parselin etrafı konut tarzı yapılar ile çevrilidir. Parsel üzerinde zemin+2 normal kattan oluşmakta ve her katta 2 bağımsız bölüm ve binada 6 bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın dışı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise PVC'dir. İkinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 118 m2 olup, brüt kullanım alanı 125 m2, 5,00 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Isıtma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın zemin katında binanın güney batı cephesinde bulunmaktadır.

Yüzölçümü 125 m2

Arsa Payı 6340477/228280000

İmar Durumu Konut alanında A-3(Ayrık Nizam üç kat) olduğu E:1.00, Hmax katsayısı:3

Kıymeti 280.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 27/11/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 26/12/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3633 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih