İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/7104 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 04 Kasım 2019 Pazartesi Saat : 11:30

Dosya No: 2016/7104 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2016/7104 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmaz, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Tekeler mahallesi Alçaktarla mevkiinde kain; tapunun 14 ada 106 parsel numarasında kayıtlı 2032.57 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binaların, tesis edilen kat irtifakına göre B blok B girişi ikinci kat 200/4800 arsa paylı 11 bağımsız bölüm nolu meskeninden ibarettir.

Adapazarı Tekeler mahallesi 966. sokak No:21 adresinde bulunan ana gayrimenkul konum olarak Kuzey Terminali olarak bilinen garajın 550 mt. batısında ve Çevreyoluna çıkan 966 nolu sokağın sonunda yer almaktadır. Taşınmazın 150 mt güneyinde ve Çevreyolu caddesine yakın konumda yeni inşa edilen Boğaziçi Koleji bulunmaktadır. Şehir yerleşiminin kuzey kenarında yer alan taşınmaz çekirdek çarşı merkezine yaklaşık 2.5 Km. kuş uçuşu mesafesindedir. Doğu karşısı ve etrafı konut şeklinde yapılaşmıştır. Yakın çevrede işyeri olmayıp genel anlamda bir konut yerleşim alanıdır. Topoğrafik olarak düz bir arazide yer almakta, tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Yerleşim alanı dahilinde ve ana caddeye çok yakın olduğundan ulaşım imkanları oldukça iyidir. Doğusundan 15.00 mt'lik mevcut imar yoluna, batısından henüz fiilen açılmamış 7.00 mt.'lik imar yoluna cephelidir. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır.

Parsel üzerinde birbirinin aynısı iki ayrı blok halinde konut binaları bulunmaktadır. Parselin kuzeyinde yer alan ve borçluya ait meskenin de içinde bulunduğu B blok isimli ana bina bir zemin ve üzerindeki iki mesken katı olmak üzere toplam üç katlıdır. Betonarme olarak inşa edilen binanın dış cepheleri sıvalı ve boyalı, üzerinde ahşap çatısı mevcuttur. Ayrıca altında depo-ardiye bölümlerinin bulunduğu büyük kısmı zemine gömülü durumda bodrum katı vardır. Yapının iki ayrı girişi bulunmakta, her girişte bir katta iki, üç katta altı, iki girişte ve binada toplam 12 mesken bulunmaktadır. Borçluya ait mesken binanın kuzeye bakan B girişinde ve ikinci yani en üst katında yer almaktadır. Mesken girişte bir antre ve devamındaki koridor ile bir salon, üç oda, mutfak, banyo, lavabo-wc'den ibarettir. Ayrıca iki balkonu vardır. Natamam durumdaki meskende duvar ve tavanlar sıvalı ve boyalı, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. İç kapıları henüz yoktur. Meskende kalorifer tesisatı döşenmiş olmakla beraber kombi yoktur. Merdivenleri boyasız, elektrik tesisatında eksikler bulunan mesken kat irtifakı projesine göre 96 m2 net kullanım alanına sahiptir. Binada asansör yoktur. Mesken bu hali ile % 90 seviyesindedir.

Adresi Adapazarı Tekeler mahallesi 966. sokak No:21

Yüzölçümü 2.032,66

Arsa Payı 200/4800

İmar Durumu Mevcut imar durumuna göre taşınmazın Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı, TAKS=0.35 veKAKS=1.05 şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti 270.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydında belirtildiği gibi

1. Satış Günü 04/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü 29/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu Adapazarı/Sakarya

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7104 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih