İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2018/70 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 14 Ekim 2019 Pazartesi Saat : 14:30

Dosya No: 2018/70 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ

2018/70 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi 14/11/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

2.İhale Tarihi 13/12/2019 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

İhale Yeri Yeni Karasu Cad. No:408 Kömürlük*/SAKARYA
NoTakdir Edilen Değeri TL.AdediKDVCinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)12.625,0075 Adet%1875 Adet L PANO .219.440,00486 Adet%18486 Adet TOPUKLUK .321.600,00540 Adet%18540 Adet KALAS (250 CM) .44.560,00120 Adet%18120 Adet KISA KALAS (135 CM) .54.375,00125 Adet%18125 Adet YARIM PANO .62.625,0075 Adet%1875 Adet TOPAL PANO .746.375,001325 Adet%181325 Adet PANO .83.200,0080 Adet%1880 Adet YÜRÜME MERDİVENİ .939.500,001 Adet%181 Adet DAWEOO FORKLİFT .
(İİK m.114/1, 114/3)


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih