İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/860 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 05 Kasım 2019 Salı Saat : 10:30

Dosya No: 2018/860 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/860 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, Keçiturluğu Mevkii, 405 Ada 564 Parsel, 2.kat D:17 bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır.Ana gayrimenkul:Söz konusu parsel kuzeyden yola cepheli Karasu ilçe merkezinin 1,5 km kuzey batısında ve 113.sokağa cephelidir.Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Parsel üzerinde zemin+2 katlı yapı bulunmakta her katta 6 bağımsız bölüm toplamda 18 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dışı sıvalı boyalı doğramaları ise PVC'dir.(17) Nolu Mesken:İkinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 37,46 m2 olup, brüt kullanım alanı 45 m2'dir..5 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 2 oda, salon-mutfak ve WC banyodan ibarettir.Dairenin tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır.Binada doğalgaz kolon hattı bulunmakta olup söz konusu dairenin doğalgaz bağlantısı yapılmadığından ısıtması soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Zümrüt -3 Liman evleri sitesinde bulunmakta ve binanın ikinci katında kuzey batıya bakan köşesinde yer almaktadır. Taşınmaz kapalı olduğundan içerisine girilememiş olup, değerlendirme bilirkişilerce proje üzerinden ve dışarıdan görünen hali ile yapılmıştır.İhaleye katılacak olanlar taşınmazı görmüş ve bilirkişiler tarafından raporda yazılı özelliklerini kabul etmiş sayılacaktır. Ruhsat Bilgileri:Parsel üzerindeki dava konusu bağımsız bölümün yer aldığı yapının Yapı ruhsatı 25/12/2009 tarihine göre yapılmıştır.Dosyasında yer alan Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2018 tarih ve 95192 sayılı yazısına göre 405 ada 564 parsel İmar Planında Konut Alanında 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapı nizamına tabidir.Parselin, kaydında belirtilen tüm sahası:557,80 m2dir.Mesken vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan kat mülkiyeti tesisli 59/978 arsa paylıdır. Bulunduğu mevkii, konumu, imarı, yüzölçümü, hâlihazır durumu, ulaşım imkânlarının yürüme mesafesinde olması, merkeze, meskûn mahalle, ana artere, duraklara, hastanelere, sosyal tesislere uzaklığı, aşınma payı, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alındığında;(17) nolu Meskenin arsa payı ve yapı değeri olarak bugünkü kıymeti:170.000,00-TLdir.

Adresi Sakarya İli, Karasu İlçesi,Yalı Mahallesi,131.Sokak, No:1/17 Karasu/SAKARYA.

Yüzölçümü Ana Gayrimenkul: 557,80 m2, 17 nolu Bağ. Bölüm: 37,46 m2 net kullanım alanı, 45 m2 brüt kullanım alanıdır.

Arsa Payı 59/978

İmar Durumu Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2018 tarih ve 95192 sayılı yazısına göre 405 ada, 564 parsel, İmar Planında Konut alanında 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapı nizamına tabidir.

Kıymeti 170.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir. Haciz şerhleri ve ONB Finansbank A.Ş.'nin 1 derece, 0 sıra ipotek şerhi vardır.

1. Satış Günü 05/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 06/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU KARASU / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/860 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.2


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih