İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ 2016/64 TLMT.

İhale Tarihi ve Saati: 09 Ekim 2019 Çarşamba Saat : 14:50

Dosya No: 2016/64 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2016/64 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Erenler İlçe, 12015 Parsel, ERENLER Mahalle/Köy, Tepetarla mevki, Satışı istenen taşınmaz Sakarya ili Erenler ilçesi Erenler mahallesi Tepetarla mevkinde kaim 12015 parsel sayılı taşınmaz 120,86 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz, Erenler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, parselin 1/1000 ölçekli nazım imar planına göre ticari alanda otel ve konaklama tesisi alanı içerisinde kalmaktadır. Yençok :12.00 Hmax:1.05 yapı nizamına tabidir.parsel konum olarak batıdan yola cepheli olup Emniyet Mescidi caminin 102 metre kuzey batısında yücel balık orta okulunun 138 metre güney batısında,Sakarya Caddesinin 77 metre batısında, Sakarya Çevik Kuvvet binasının 10 metre doğusunda ve Değirmen caddesine cephelidir. Düz bir zemin yapısına sahip olan parsel tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel ilçenin çekirdek bölgesinde olup çevresinde okul ,hastane,alışveriş merkezleri vb. gibi yerlere yürüme mesafesindedir.

Adresi : Sakarya ili Erenler ilçesi Erenler mahallesi Tepetarla mevkinde kaim 12015 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü 120,86 m2

Arsa Payı tam

İmar Durumu Yok

Kıymeti 302.150,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 09/10/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü 11/11/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/64 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih