İHALE DETAYI

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ 2018/297 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 02 Ekim 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/297 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :T.C.

GEYVE

İCRA DAİRESİ

2018/297 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Taraklı İlçe, 150 Ada, 3 Parsel, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, Göynüksuyu Mevkiili taşınmaz dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre kagir ahır, samanlık ve tarla niteliklidir. Taşınmazın bir bölümü tarla bir bölümü ise mesken olarak kullanılmaktadır.

Taşınmaz üzerindeki bina yaklaşık 12-13 yıllık, kagir, tak katlı ve mesken olarak kullanılmaktadır. 102,00 m² inşaat alanına sahip, kiremit çatılı güneş enerjili, dış cephesi sıvasız boyasız, iç cephe duvarlar sıvalı boyalı, 3 oda, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, kapı ve pencereler ağaç doğrama, yerler beton, ıslak zeminler kalebodur fayans, mermer tezgah üzeri mutfak dolabı bulunmakta, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır. Taşınmazın kadastral yolu yoktur.

Adresi : İlçe Merkezine Yaklaşık 5 Km, İl Merkezine Uzaklığı İse 65 Km'dir.

Yüzölçümü 2.949,66 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu İnşaat tarzı Sakarya B.B. Meclisinin 08/12/2017 tarih ve 13/381 sayılı kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı kapsamında marjinal tarım arazisidir. Yapılaşma şartları bulunmamaktadır.

Kıymeti 116.113,20 TL

KDV Oranı %18 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler Dosyasındaki takyidat raporunda olduğu gibidir.

1. Satış Günü 02/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 30/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Geyve Adalet Sarayı Giriş Kat Geyve İcra Dairesi Geyve SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca daha fazla ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2018/297 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih