İHALE DETAYI

İ L A N ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale Tarihi ve Saati: 04 Eylül 2019 Çarşamba Saat : 15:00

Dosya No: ILN01038898

İhaleyi Açan : ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Yeri : ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SAKARYA)

İçerik :

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1. Mülkiyeti Belediyemize ait Neviye Mahallesinde bulunan 443,24 m² yüzölçümlü 713 ada 8 nolu konut imarlı parsel ile Türkçaybaşı Mahallesi 545 ada 1 nolu 755,61m² yüzölçümlü parsel 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.


ARSANIN

ADRESİPARSEL

NOARSANIN

M2'siGEÇİCİ

TEMİNATIİHALE

BEDELİİHALE

SAATİNeviye Mah.Balkan Sk.713/8443.242.261- TL.75.351 TL15:00Türkçaybaşı Mahallesi545/1755,615.282 TL176.057. TL15:15


2. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 50 TL. bedelle alınabilir.

3. İhale 04.09.2019 Çarşamba günü saat 15.00’de Encümen toplantı salonunda yapılacaktır

4. İhale kararının ihaleyi kazanana tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içinde ihale bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

5. İhaleye Katılmak isteyen istekliler 2886 Sayılı Devlet İhale kanununa göre hazırladıkları Aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 04.09.2019 tarih ve Saat 15:00'e kadar Arifiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.6. Gerçek Kişi:

İkametgah Belgesi,

Nufüs Cüzdan Fotokopisi,

Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu,

Vekaletten katılıyorsa Noter onaylı vekaletname imza beyannamesi

İhale şartnamesi satın alındığına dair belge

Arifiye Belediyesinden Borcu yoktur yazısı,

7. Tüzel Kişi:

Vekaletten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname,

Geçici Teminatın yatırıldığına dair Belge,

İhale Şartnamesi satın alındığına dair Belge,

Arifiye Belediyesinden Borcu yoktur yazısı,

Ortak girişim ise ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası Belgesi (2018 yılı onaylı)

8. İhaleye katılmak için gerekli evraklar 04.09.2019 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

İlan Olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih