İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2019/4759 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 02 Ekim 2019 Çarşamba Saat : 14:30

Dosya No: 2019/4759 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

4. İCRA DAİRESİ

2019/4759 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 783(4746) Ada, 183(1) Parsel, TEKELER Mahalle/Köy, Kavaktarla Mevkii, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Sakarya İli Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 783 ada 183 parsel (yenileme ile 4746 ada 1 parsel ) E Blok 2.giriş üçüncü kat 8 bağımsız bölüm nolu satılacaktır. Taşınmaz adresi Tekeler mahallesi Kervan Sokak Zaıta Blokları No:20/C K:3 D:8'dir. Borçluya ait meskenin de içinde bulunduğu ana bina tabii zemin seviyesi üzerinde bulunan bir bodrum kat ile onun üzerinde yer alan dört normal kat olmak üzere beş katlıdır. Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri sıvalı ve boyalı ,üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. Yapı mahalde N Blok olarak isimlendirilmiştir. Binanın üst katlara çıkan iki ayrı girişi vardır. Her girişte bir katta iki,dört katta sekiz ,iki girişte ve binada toplam 16 mesken bulunmaktadır. Borçluya ait mesken binanın güney cephesindeki 2. girişte ve 3.katta (son mesken katı ) yer almaktadır. Mesken girişte bir antre -koridor ile üç oda ,bir salon ,mutfak,banyo ,lavabo-wc'den ibarettir .Ayrıca biri küçük üç balkonu vardır.Meskende tüm oda zeminleri marley üzeri mineflo ,diğer zeminler seramik kaplı ,duvar ve tavanlar sıvalı ve boyalı ,iç kapılar ahşap ve yağlı boyalı ,dış cepheler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta mermerit tezgah ve mobilyalı dolapları ,banyoda kabinli duş teknesi ,klozet ve lavabo bulunmaktadır. Meskende doğalgazlı -kombili kalorifer tesisatı mevcuttur. Binada asansör yoktur. Mesken 98 m2 net kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın değeri 110.000,00 TL'dir.

İmar Durumu Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam üç katlı (A-3)

Kıymeti 110.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 02/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 31/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4759 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/08/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih