İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/479 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 16 Ekim 2019 Çarşamba Saat : 10:30

Dosya No: 2018/479 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/479 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Karasu İlçesi, A.incilli Mahallesi, Plaj Caddesi- Eski Sakarya Yolu Mevkii, 126 ada, 28 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 4.kat Bağımsız Bölüm No:16 olan meskenin tamamıdır.Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel doğudan yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 500 m. kuzeyinde ve Plaj Caddesi üzerindedir.. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+4 normal kattan oluşmakta ve her katında 2 bağımsız bölüm yer almaktadır. Dış kısmı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise PVC?dir. (16) Nolu Mesken: Dördüncü katta yer alan dairenin net kullanım alanı 87 m2 olup, brüt kullanım alanı 93,00 m2'dir. 7,00 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Taşınmaz binanın dördüncü katında binanın güney doğu köşesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu binada doğalgaz kolon hattı bağlanmış olup söz konusu dairenin doğalgaz bağlantısı yapılmadığından ısıtması soba ile sağlanmaktadır. Taşınmazın kapısı kapalı olduğundan içerisine girilememiş değerlendirmesi projesinden yapılmıştır.Yapı Ruhsatı 16.10.1989 tarihine göre yapılmıştır.

Adresi Yalı Mah. Plaj Cad. No:65 D:16 Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü 500,00 m2

Arsa Payı 8/200

İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapılaşma şartlarına haiz olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti 150.000,00 TL


KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 16/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 20/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZAT SALONU KARASU / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR. FARKI ÖDEMEYE MECBURDUR 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödeme zorundadırlar.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK Madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.


8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/479 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih