İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ 2017/732 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2019 Salı Saat : 14:45

Dosya No: 2017/732 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2017/732 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Serdivan İlçe, 10693 Parsel, SERDİVAN Mahalle/Köy, Serdivan ilçesi Ayvaz sokakta bulunan HİSSELİ TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA OLAN 3/32'LİK HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.taşınmaz tapu kayıtlarında 46,66 m² alana sahip arsa vasfı ile kayıtlı, topografik olarak düz, geometrik olarak üçgen bir yapıya sahip, köşe parsel konumunda, kadastral yola cepheli, hali hazırda etrafı bahçe çiti ile çevrili komşu parsel üzerinde bulunan iki katlı mesken binanın bahçesi olarak kullanılmakta olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

İmar durumu; yürürlükte bulunan planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve imar plan notlarında belirtilen parsel şartlarını sağlamadığından imar planı bulunmamaktadır.

Taşınmaz meskun mahal içinde, kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda, güney yönünde Çark caddesine 280 metre ve doğusunda Agora AVM''ye 500 metre mesafededir.

Adresi Sakarya İl, Serdivan İlçe, 10693 Parsel, SERDİVAN Mahalle/Köy, Serdivan ilçesi Ayvaz sokakta bulunan HİSSELİ TAŞINMAZIN

Yüzölçümü 46,66 m2

Arsa Payı 3/32

İmar Durumu Yok

Kıymeti : 1.312,31 TL

KDV Oranı % 8

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 17/09/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü 17/10/2019 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/732 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih