İHALE DETAYI

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ 2018/413 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 25 Eylül 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2018/413 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. GEYVE İCRA DAİRESİ

2018/413 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Taraklı İlçe, 128 Ada, 11 Parsel, AVDAN Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Tarla nitelikli taşınmazın yüzeyi genel olarak %5-10 arasında eğime sahiptir. Toprak yapısı olarak killi-kumlu toprak yapısı mevcuttur. Drenaj problemi olmayıp tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahiptir. Üzerinde bitkisel ürün olmayıp boştur. Herhangi bir sulama altyapısı olmayıp kuru tarım arazisidir. Taşınmazın 660 m'lik kısmı kırsal yerleşmede kalan kısmı ise tarım aralarında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi ve ulaşım kolaylığı vardır.

Adresi : Taraklı İlçe Merkezine Yaklaşık 7 Km, İl Merkezine 70 Km, Avdan Yerleşim Alanına İse Yaklaşık 300 M Uzaklıktadır.

Yüzölçümü 6.351,8 m2 Arsa Payı : -

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz üzerinde Sakarya B.B. Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 3/181 sayılı kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni olanı hükümleri geçerlidir. Bir kısmı yapılaşma şartlarını taşımaktadır.

Kıymeti 76.221,60 TL

KDV Oranı %18 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler Dosyasındaki takyidat raporunda olduğu gibidir.

1. Satış Günü 25/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 22/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI GİRİŞ KAT GEYVE İCRA DAİRESİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Taraklı İlçe, 107 Ada, 7 Parsel, KEMALLER Mahalle/Köy, Köyüstü Mevki, Bahçe nitelikli taşınmazın yüzeyi % 2-3 eğimlidir. Toprağın yapılan fiziki muayenesinde tekstürünün ince tanecikli strüktürünün, ise orta seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı ve organik maddece istenilen düzeydedir. Drenaj problemi olmayıp, tarımsal açıdan yeterli toprak derinliğine sahiptir. Tekstür toprağı oluşturan parçaların büyüklüğünü, strüktür ise bu parçaların birbirine bağlanma oranını ifade eder.

Adresi : Taraklı İlçe Merkezine Uzaklığı Yaklaşık 10 Km, İl Merkezine 70 Km Mesafededir.

Yüzölçümü 949,7 m2 Arsa Payı : -

İmar Durumu İnşaat tarzı Taşınmaz üzerinde Sakarya B.B. Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 3/181 sayılı kararı ile onaylı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümleri geçerlidir. Yola cephesi olmadığından yapılaşma hakkı yoktur.

Kıymeti 23.742,50 TL

KDV Oranı %18 Damga Vergisi Oranı : ‰ 5,69

Kaydındaki Şerhler Dosyasındaki takyidat raporunda olduğu gibidir.

1. Satış Günü 25/09/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü 22/10/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : GEYVE ADALET SARAYI GİRİŞ KAT GEYVE İCRA DAİRESİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca daha fazla ve ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2018/413 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih