İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/278 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 22 Kasım 2019 Cuma Saat : 11:00

Dosya No: 2019/278 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2019/278 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 4411 Ada, 10 Parsel, TEKELER Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydına göre dava konusu taşınmaz Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4411 ada 10 parsel üzerindeki 2.kat 8 nolu bağımsız bölümdür. 795,00 m2 alanlı 1/9 arsa paylı ve 'Mesken' niteliğindedir. Adapazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmakta olup parsel ile ilgili; E= 1.20, Yen çok= 13.00, A-3 (Ayrık Nizam Üç Kat) yapı izni bulunmaktadır. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Parsel konum olarak doğudan yola cepheli olup Tekeler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caminin 242 m kuzeyinde, Adapazarı Şehirler Arası Kuzey Terminalinin 191 m kuzey doğusunda, Adapazarı D-100 Çevre yolu Caddesinin 170 m. kuzeyinde ve 1478. Sokağa Cephelidir. Düz bir zemin yapısına sahip olan parsel tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+2 katlı yapı bulunmaktadır. Dış kısmı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise ahşap PVC?dir. İkinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 110 m2 olup, brüt kullanım alanı 120 m2'dir. 3,00 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplı, diğer mekan zeminleri ise ahşap parke döşelidir. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dairenin ısıtması doğal gaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın ikinci katında güney doğu cephesinde bulunmaktadır. Dairenin kapısı kapalı olduğundan içerisine girilememiş değerlendirmesi komşu beyanlarından ve projesinden yapılmıştır.

Yüzölçümü 795 m2

Arsa Payı 1/9

İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanında kalmakta olup parsel ile ilgili; E= 1.20, Yen çok= 13.00, A-3 (Ayrık Nizam Üç Kat)yapı izni bulunmaktadır.

Kıymeti 250.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 22/11/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü 20/12/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri :İcra Müdürlükleri Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/278 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih