İHALE DETAYI

Sakarya'da arsa ve araç ihaleyle satılacaktır (çoklu satış) SAKARYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Tarihi ve Saati: 27 Ağustos 2019 Salı Saat : 09:20

Dosya No: ILN01033770

İhaleyi Açan : SAKARYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :


SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

TABLO I SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA

NO
TAŞINMAZ NO İLÇE-

MAHALLE
CİNSİ PAFTA

NO
ADA

NO
PARSEL

NO
YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)
HAZİNE HİSSE

ORANI
HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)
İMAR

DURUMU
TAHMİNİ

SATIŞ BEDELİ

(TL)
GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)
İHALE TARİHİ

VE SAATİ
1 54140115592 Arifiye – Neviye Arsa - 347 1 370,81 9181 / 37081 91,81 Konut Alanı 32.133,50 3.215,00 27.08.2019 09:20
2 54140115587 Arifiye – Neviye Arsa - 347 15 769,37 29837 / 76937 298,37 Konut Alanı 104.430,00 10.500,00 27.08.2019 09.40
3 54140115485 Arifiye -Fatih Arsa G24C03D4B 266 9 521,19 Tam 521,19 Konut Alanı 234.536,00 23.500,00 27.08.2019 10:00
4 54140115429 Arifiye-Hanlı/Hanlıköy Arsa G24C03C2B 246 4 640,35 Tam 640,35 Konut Alanı 225.000,00 22.500,00 27.08.2019 10:20
5 54010105966 Adapazarı- Çamyolu Arsa G24B19A4D 3955 10 664,09 Tam 664,09 Konut Alanı 132.818,00 13.500,00 27..08.2019 10:40
6 54010106388 Adapazarı-Karaman Arsa G24B12C3B 3641 3 761,32 239/480 379,07 Konut Alanı 132.675,00 13.500,00 27.08.2019 11:00
7 54030103918 Ferizli-Ferizli Arsa 15/2 - 4075 54,00 Tam 54,00 Konut + Yol 14.580,00 1.500,00 27.08.2019 11:20
8 54030103919 Ferizli-Ferizli Arsa 15/2 - 4076 73,00 Tam 73,00 Konut + Yol 19.710,00 2.000,00 27.08.2019 11:40
9 54110100019 Sapanca - Gazipaşa Bahçe 30 70 4 9.560,00 Tam 9.560,00 Sosyo-Kültürel Tesis Alanı+ Sağlık Tesis Alanı+Yol 5.444.420,00 544.442,00 27.08.2019 12:00
TABLO II SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
SIRA NO PLAKA MARKA MODEL RENGİ CİNSİ YAKIT TÜRÜ MOTOR NO ŞASE NO TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 54 YP 924 FİAT Ducato 2005 Beyaz AMBULANS

(Özel Amaçlı)
DİZEL 8140443S4133225 ZFA24400007648346 8.000,00 TL 1.600,00 TL 27.08.2019 13:50
2 54 ZE 109 FİAT Ducato Van L3H2 2008 Beyaz AMBULANS

(Özel Amaçlı)
DİZEL F1CE48D001780880 ZFA25000001315095 12.500,00 TL 2.500,00 TL 27.08.2019 14:05
3 54 YP 923 FİAT Ducato Maxi 2005 Beyaz AMBULANS

(Özel Amaçlı)
DİZEL 814043S4137709 ZFA24400007656048 7.000,00 TL 1.400,00 TL 27.08.2019 14:20
4 54 YP 921 FİAT Ducato Maxi 2006 Beyaz AMBULANS

(Özel Amaçlı)
DİZEL 814043S4133230 ZFA24400007648380 9.000,00 TL 1.800,00 TL 27.08.2019 14:35
5 54 TR 431 Fiat Ducato 1999 Beyaz Kamyonet

(Panelvan)
DİZEL 8140632830966 ZFA23000005744969 5.000,00 TL 1.000,00 TL 27.08.2019 14:50
6 54 EC 766 Fiat Ducato 2.8 TD 2000 Beyaz Kamyonet

(Panelvan)
DİZEL 2843733 ZFA23000005750651 5.250,00 TL 1.050,00 TL 27.08.2019 15:05
7 54 SK 566 Honda 2012 Beyaz Motosiklet Benzin JF40E5001089 LWBJF40A4C1001076 1.100,00 TL. 220,00 TL. 27.08.2019 15.20
8 54 KK 734 Salcona 2006 Siyah Motosiklet Benzin BZ157QMJ26040613 LD5LY10CK6D085262 650,00 TL. 130,00 TL. 27.08.2019 15.30
9 54 KZ 410 Yuki 2016 Siyah Motosiklet Benzin 162FMJ1516900061 LV7MJ7409FC000259 1.150,00 TL. 230,00 TL. 27.08.2019 15.40
10 54 KU 550 Lifan 2013 Kırmızı Motosiklet Benzin 156FMI2KC5100210 LF3PCJ51XDB000340 850,00 TL. 170,00 TL. 27.08.2019 15.50
11 54 TP 106 Honda 2012 Beyaz Motosiklet Benzin JF40E5007615 LWBJF40A7C1007566 750,00 TL. 150,00 TL. 27.08.2019 16.00
12 54 PC 810 Mondial 2015 Kırmızı Motosiklet Benzin ML162FMJE15000288 NMUMGKZS351000083 550,00 TL. 110,00 TL. 27.08.2019 16.10
1- TABLO I de belirtilen 9 adet taşınmazın, TABLO II de belirtilen 12 adet taşınırın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatte, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3- İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/ Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Satılacak taşınmazlardan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8- TABLO 2’te belirtilen araçlardan binek (kamyonet, arazi taşıtı, otomobil) türü olanlar için %1, minübüs/ambulans türü araçlar için % 18 oranında KDV alınacaktır. Ancak ödeme tarihinde mevzuatta değişiklik olması halinde değişen mevzuata göre tahsilat yapılacaktır.

9- İhale ilanı; www.sakarya.csb.gov.tr , Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 (264) 251 35 88

İlan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih