İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/33 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 16 Eylül 2019 Pazartesi Saat : 14:00

Dosya No: 2018/33 SATIŞ

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 666 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, KavaklarMevkii,

Yüzölçümü 4.000 m2

Kıymeti 120.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 14:00 - 14:10 arası


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 434 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Açmalar Mevkii,

Yüzölçümü 824 m2

Kıymeti 20.600,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 14:10 - 14:20 arası


3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 581 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Kavallar Mevkii,

Yüzölçümü 12.480 m2

Kıymeti 374.400,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 14:20 - 14:30 arası


4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 582 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Kavallar Mevkii,

Yüzölçümü 2.360 m2

Kıymeti 70.800,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 14:30 - 14:40 arası


5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 404 Parsel, DOĞANCILAR Mahalle/Köy, Çiftlik Mevkii,

Yüzölçümü 890 m2

Kıymeti 26.700,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 14:40 - 14:50 arası


6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 31 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Tosbalık Mevkii,

Yüzölçümü 1.750 m2

Kıymeti 52.500,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -


7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 366 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Açmalar Mevkii,

Yüzölçümü 1.920 m2

Kıymeti 48.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 15:00 - 15:10 arası


8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 707 Parsel, DOĞANCILAR Mahalle/Köy, Çiftlik Mevkii,

Yüzölçümü 3.840 m2

Kıymeti 96.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 15:10 - 15:20 arası


9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 365 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, AçmalarMevkii,

Yüzölçümü 4.760 m2

Kıymeti 119.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 15:30 - 15:40 arası


10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 34 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, TosbalıkMevkii,

Yüzölçümü 1.860 m2

Kıymeti 55.800,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 15:40 - 15:50 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -


11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 432 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Açmalar Mevkii

Yüzölçümü 2.880 m2

Kıymeti 72.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 15:50 - 16:00 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 15:50 - 16:00 arası


12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 236 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, ElmalıkMevkii,

Yüzölçümü 4.560 m2

Kıymeti 114.000,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 16:00 - 16:10 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 16:00 - 16:10 arası


13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 579 Parsel, TURNADERE Mahalle/Köy, Kavallar Mevkii,

Yüzölçümü 2.540 m2

Kıymeti 76.200,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 16:10 - 16:20 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 16:10 - 16:20 arası


14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 405 Parsel, DOĞANCILAR Mahalle/Köy, Kumtarla Mevkii,

Yüzölçümü 1.770 m2

Kıymeti 53.100,00 TL

KDV Oranı %18

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 16:20 - 16:30 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 16:20 - 16:30 arası

Not: Tüm taşınmazların satış yeri Sakarya Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/33 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunurDiğer İhaleler

İhale Şehir Tarih