İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ 2017/3121 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2019 Salı Saat : 15:00

Dosya No: 2017/3121 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2017/3121 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Serdivan İlçe, 16443 Parsel, SERDİVAN Mahalle/Köy, Serdivan ilçesi Beşköprü mah. Kenan Sofuoğlu caddesi adresinde bulunan taşınmaz 328,64 m² alana sahip arsa vasfı ile BORÇLUNUN 1/8 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. Tapu siciline kayıtlı, topografik olarak %2-6 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahip, güney yönünden kadastral yola cepheli, hali hazırda boş vaziyette, kuzeydoğu cephesi kenarında elektrik yüksek gerilim hattı geçmekte,

meskun mahal içinde, elektrik, su, yol vb. her türlü kamu hizmetlerinden yararlanabilir konumda, ulaşım imkanları iyi, kuşbakışı olarak doğu yönünde Beşköprü caddesine 230 metre, batı yönünde Sakarya Üniversitesi kampüsüne 1.5 km mesafededir.

Taşınmaz uygulama imar planında 'kısmen park alanı kısmen yola terk' olarak planlanmış olup henüz imar yolları açılmamıştır.

Adresi :Serdivan ilçesi Beşköprü mah. Kenan Sofuoğlu caddesi

Yüzölçümü 328,64 m2

Arsa Payı 1/8

İmar Durumu Yok

Kıymeti 28.756,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler İrtifak Hakkı : TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 288,33 M2'LİK ALANDA DAİMİ İRTİFAK

1. Satış Günü 17/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü 17/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3121 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/07/2019


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih