İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ 2018/971 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 30 Eylül 2019 Pazartesi Saat : 15:30

Dosya No: 2018/971 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2018/971 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Söğütlü İlçe, 1961 Parsel, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ Mahalle/Köy, Ihlamurtarla mevki. Sakarya ili Söğütlü ilçesi Küçük Söğütlü mah. Günay sokak no: 40 adresinde bulunan taşınmaz arsa vasfı ile tapu siciline kayıtlı olup, topograrafik olarak %0-1 eğilimli geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahip. Güney yönünden kadastral sokak yoluna cepheli hali hazırda üzerinde yaklaşık 15-16 yıllık çatısız kargir yapı 94 m2 inşaat alanına sahip, tek katlı mesken yapı bina bulunmakta. Dış cephe sıvalı boyasız 3 oda salon mutfak banyo ve tuvalet bulunmakta, mesken giriş kapısı demir kapı iç cephe duvarlar sıvalı boyalı pencereler pvc kapılar ağaç doğrama sobalı ısınma sistemine sahip iskan edilir durumdadır. Taşınmaz imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında iskan sahasında kalmakta, ayrık nizam 3 kat (A-3)EMSAL :1:05 YENÇOK :10:00 metre yapı şartına tabi meskun mahal içinde elektrik yol su vb her türlü kamu hizmetinden yararlanmakta, kuşbakışı olarak doğu yönünde Atatürk caddesine 300 mt ve Adapazarı-Karasu karayoluna 1.2 km kuzey yönünde Söğütlü ilçe merkezine 3,5 km mesafededir

Adresi :Sakarya ili Söğütlü ilçesi Küçük söğütlü mah. Günay sokak no:40

Yüzölçümü 232,79 m2

Arsa Payı tam

İmar Durumu Yok

Kıymeti 114.957,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 30/09/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

2. Satış Günü 30/10/2019 günü 15:30 - 15:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/971 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih