İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2019/64 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 23 Eylül 2019 Pazartesi Saat : 14:00

Dosya No: 2019/64 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

4. İCRA DAİRESİ

2019/64 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, 2364 ada, 43 parsel, Selahiye Mahalle, Köy içi mevkii., Bahçeli ahşap ev, parsel konum olarak doğudan yola cepheli olup Selahiye Mahallesi Caminin 380 m güney batısında, Kazımpaşa Caddesinin 100 m. güneyinde ve Firuze Sokağa cephelidir. Düz bir zemin yapısına sahip olan parsel tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde 48,91 m2 oturma alanlı iki katlı bina bulunmaktadır. Yapının ahşap çatısı kiremit örtülü, dışı sıvalı, boyalı doğramaları PVC'dir. Yapı 3 oda, salon, mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Yapının koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları fayans diğer yerler laminat parke kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Yapının mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Yapının ısıtması soba ve güneş enerjisi ile sağlanmaktadır. III-A grubu olan yapının hali hazır durumu ile yıpranma oranı %15'dir. Borçlunun 1/3 hissesi mevcuttur.

Adresi : Selahiye Mah.Köy içi mevki Serdivan İlçesi -Sakarya

Yüzölçümü 2.102,81 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut alanında kalmakta olup, parsel ile ilgili A-2 (Ayrık nizam iki kat) yapı izni ve TAKS0,30KAKS:0,60 imarı bulunmaktadır.

Kıymeti 139.311,22.- TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü 18/10/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/64 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

7- Tebliğat yapılamayan ilgililere İİK 127 mad gereği " gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğeat yerine geçer " hükmü ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih