İHALE DETAYI

T.C. FERİZLİ İCRA DAİRESİ 2017/171 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 16 Eylül 2019 Pazartesi Saat : 14:20

Dosya No: 2017/171 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. FERİZLİ İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. FERİZLİ İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

FERİZLİ

İCRA DAİRESİ

2017/171 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı Sakarya İli Ferizli İlçesi Teberik Mah. Gavurdüzü Mevki 727 parsel tarla vasıflı taşınmaz

Özellikleri Taşınmaz her ne kadar tarla olarak geçmekteyse de üzerinde tavuk çiftliği, depo ve tavuk kümesi çalışanlarının barınması için 2 adet lojman bulunmaktadır. Parselin ilçe merkezine mesafesi 6 km olup, düz bir alanda ve belediyenin yol,su ve elektrik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerindeki yapıların birincisi 2.165,00 m2 alanlı kümes yapısıdır. Yapının çelik çatısı trapez sandviç panel kaplı, dışı sıvalı ve boyalıdır. Tesiste otomatik soğutma ve ısı sistemi, yemleme ile havalandırma mevcuttur.18 tonluk iki adet yem deposu, jeneratör, 2 adet 5'er tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk su deposu ve artezyen kuyusu bulunmaktadır. İkinci yapı olan 90 m2 alanlı bakıcı evinin çatısı kiremit örtülü, dışı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise PVC'dir. Mutfak tezgah dolapları mevcuttur. Wc-banyo zemin ve duvarları seramik kaplı, döşemeler şap betonudur. Üçüncü yapı garaj ve kısmen de bakıcı evi yapısıdır. 300 m2 alanlı yapının 60 m2 lik kısmı bakıcı evidir. Alanın çelik makas çatısı trapez saç örtülüdür. Duvarlar 3 m. Yüksekliğinde tuğla ve kalan kısmı ise saç örtülüdür. Ev kısmının duvarları sıvalı ve boyalı doğramaları PVC'dir.

Yüzölçümü 11.917,67 m2

Arsa Payı Tam

İmar Durumu 1/25000 Ölçekli çevre düzeni Planı kapsamında mutlak tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti 1.433.198,15 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler :1- 03/10/2017 Tarihli DSİ Genel Müdürlüğü 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 7.maddesine göre belirtme 2- Gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz beyanı bulunmaktadır.

1. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü 11/10/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : FERİZLİ ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Ferizli/SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/171 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih