İHALE DETAYI

T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ 2018/255 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2019 Salı Saat : 15:05

Dosya No: 2018/255 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KAYNARCA

İCRA DAİRESİ

2018/255 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Kaynarca İlçe, 2225 parsel, BİRLİK Mahalle/Köy, Karaboğaz Mevki. Dosya içerisindeki tapu kayıtlarından da anlaşılacağı üzere kadastral yola cepheli olan davaya konu 2225 nolu parsel, arsa vasfı ve 602.00 m² yüzölçüm ile İbrahim oğlu Hacı Mehmet YILDIZ adına kayıtlı olduğu ve zemin itibariyle iş bu taşınmazın boş arsa vasfında olduğu görüldü. Birlik Mahallesinde yapılan yenileme kadastro çalışmalarında söz konusu parsel, yenileme kadastrosu çalışmalarına tabi tutulmamış; Ancak yapılan idari bölüm sonucu Başoğlu Mahallesi sınırları içerisinde kalacağı anlaşıldı.1- Birlik Mahallesi 0 ada 2225 nolu parsel 602,00 m² olup tapuda arsa vasfındadır. Hali hazırdaki durumu itibari ile üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmaz konum olarak Birlik Mahallesi merkezine yakın mesafede kalmaktadır. Taşınmazın çevresinde yapılaşma bulunmaktadır. Mahalle yoluna cephesi bulunmaktadır. Her türlü hizmetten (elektrik, su v.b.) faydalanmaktadır.

İmar Durumu 1/100 ölçekli imar planında konut amaçlı alanda kalmakta. Detayları dosyasında mevcut.

Kıymeti 54.180,00 TL KDV Oranı %18 Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 24/09/2019 günü 15:05 - 15:10 arası 2. Satış Günü 22/10/2019 günü 15:05 - 15:10 arası

Satış Yeri : BELEDİYE MEZAT SALONU-KAYNARCA BELEDİYESİ 1. KAT KAYNARCA /SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Sakarya 3. İcra Dairesinin 2018/11095 esas sayılı talimatlarına istinaden işlem yapılmasına, 1. Derece ipotek alacaklısının alacakları olan 30.000TL ve satış masrafları karşılayacak şekilde ihaleye çıkarılmasına, sair talimat gelirse satış gününde talimata göre alınacak karara istinaden işlem yapılmasına, Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/255 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih