İHALE DETAYI

Taraklı Ziraat Odası, “Bölgemize Has Ürün ve Üreticilerimiz İçin Ortak Kullanıma Yönelik Üretim Tesisi” projesi için bir mal alımı ihalesi

İhale Tarihi ve Saati: 21 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 14:00

Dosya No: ILN0103138

İhaleyi Açan : Taraklı Belediyesi

İhale Yeri : Taraklı Belediyesi (SAKARYA)

İçerik :

Mal Alımı İçin İhale İlanı
Taraklı Ziraat Odası Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Taraklı/SAKARYA’da “Bölgemize Has Ürün ve Üreticilerimiz İçin Ortak Kullanıma Yönelik Üretim Tesisi” projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.


Lot 1

Çim Buğday Sıkma Makinesi

1000 LT Tekne

500 LT/h Lobe Pompa

500 LtUhut Pişirme Kazanı

Sıvı Dolum Makinesi

Kuru Bakliyat Paketleme Makinesi

500 Lt Hava Kompresörü

Basınçlı yıkama Makinesi

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Hacımurat Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:25/A Taraklı/SAKARYA adresinden veya http://www.tarakliziraatodasi.org.tr/ve http://www.marka.org.trinternet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21/08/2019 saat 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar veya http://www.tarakliziraatodasi.org.tr/ve http://www.marka.org.tr internet adreslerinden yayınlanacaktır.Teklifler, 21/08/2019 tarihinde, saat 14:00’te ve Hacımurat Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Taraklı Belediyesi Toplantı Salonu Taraklı/SAKARYA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.