İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ 2018/13061 ESAS

İhale Tarihi ve Saati: 02 Eylül 2019 Pazartesi Saat : 14:40

Dosya No: 2018/13061 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

3. İCRA DAİRESİ

2018/13061 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Erenler İlçe, 2297 Parsel, ERENLER Mahalle/Köy, Sakarya ili Erenler ilçesi Tabakhane mah. 4006. sokak No:41 adresinde bulunan taşınmaz 98,42 m² alana sahip arsa ve kargir ev vasfı ile tapu siciline kayıtlı olup, batı yönünden sokak yoluna cepheli, geometrik olarak dikdörtgen, topografik olarak düz bir yapıya sahip,

hali hazırda üzerinde yaklaşık 45-50 yıllık, 133,00 m² inşaat alanına sahip, ahşap arası tuğla yapı 2 katlı mesken bina, her katta 2 oda, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, ağaç doğrama üzeri kiremit çatılı, döşeme ve tavan ahşap, kapı ve pencereler ağaç doğrama, sıvalı boyalı, sobalı ısınma sistemine sahip, dış cephe duvarlar ve pencereler hasarlı, bakımsız ve boş vaziyettedir.

Taşınmaz imar durumu uygulama imar planında ?Konut Alanı? içinde kalmakta, bitişik nizam 3 kat (B-3) yapı şartlarına tabi,

Meskun mahal içinde, çarşı merkezine yakın, ulaşım imkanları iyi, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta,

kuşbakışı olarak doğu yönünde Sakarya caddesine 130 metre, güney yönünde Kut-ul Amare Zafer İlkokuluna 150 metre ve batı yönünde Erenler Belediyesine 750 metre mesafededir.

Adresi Sakarya İl, Erenler İlçe, 2297 Parsel Tabakhane mah. 4006. sokak No:41

Yüzölçümü 98,42 m2

Arsa Payı HİSSELİ

İmar Durumu Yok

Kıymeti 125.020,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 02/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü 02/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13061 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih