İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2017/889 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 01 Ekim 2019 Salı Saat : 09:30

Dosya No: 2017/889 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ

2017/889 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Karapürçek İlçesi,Potuklar Mahallesi,Buğdaylı Mevkii, 251 Parsel de kayıtlı Fındık Bahçesi nitelikli taşınmazın 1/5 hissesi satılacaktır.Taşınmazın 1/5 hissesi Telat SARIGÜLLE adına kayıtlıdır.Taşınmazın Yüz Ölçümü 7.875,00 m2 dir. Taşınmazın tamamı Fındıklıktır. Akyazı - Buğdaylı karayoluna 700 metre,Akyazı ilçesine 7 km mesafededir.

Adresi Potuklar Mahallesi Karapürçek/SAKARYA

Yüzölçümü 7.875,00 m2

İmar Durumu Yok

Kıymeti 94.500,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler 11/11/2013 tarih - 1122 yevmiye numarası,12/11/2013 tarih - 1126 yevmiye numarası,12/11/2013 tarih - 1127 yevmiye numarası ve 12/11/2013 tarih - 1129 yevmiye numarası ile 'üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumludur' şerhi vardır.

1. Satış Günü 01/10/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü 30/10/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Buğdaylı Mahallesi,Köyiçi Mevkii, 249 Parsel de kayıtlı Bahçeli Ahşap Ev nitelikli taşınmazın 1/5 hissesi satılacaktır.Taşınmazın 1/5 hissesi Telat SARIGÜLLE adına kayıtlıdır.Taşınmazın Yüz Ölçümü 5.300,00 m2 dir. Taşınmazın içerisinde 100,00 m2 kargir bir depo bulunmaktadır ve yaklaşık yirmi yıllıktır.Akyazı - Buğdaylı karayoluna 700 metre,Akyazı ilçesine 7 km mesafededir.

Adresi Buğdaylı Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 5.300,00 m2

İmar Durumu 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 'Tarımsal Niteliği Korunacak Alan' içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti 94.830,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Taşınmaz üzerinde,28/02/2014 tarih ve 2419 yevmiye numarası ile 'Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazı son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır .Şerhivardır.

1. Satış Günü 01/10/2019 günü 09:45 - 09:50 arası

2. Satış Günü 30/10/2019 günü 09:45 - 09:50 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Buğdaylı Mahallesi,Köyiçi Mevkii, 247 Parsel de kayıtlı Fındıklık nitelikli taşınmazın 1/5 hissesi satılacaktır.Taşınmazın 1/5 hissesi Telat SARIGÜLLE adına kayıtlıdır.Taşınmazın Yüz Ölçümü 1.900,00 m2 dir. Taşınmazın içerisinde 150,00 m2 yüzölçümünde dubleks iki katlı kargir yapı bulunmaktadır.Yapı 15-20 yıllık vcea bakımlıdır.Akyazı - Buğdaylı karayoluna 700 metre,Akyazı ilçesine 7 km mesafededir.

Adresi Buğdaylı Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 1.900,00 m2

İmar Durumu 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına göre'Tarımsal Niteliği Korunacak Alan' içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti 30.330,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Taşınmaz üzerinde,28/02/2014 tarih ve 2419 yevmiye numarası ile 'Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.'Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazı son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır .Şerhi vardır.

1. Satış Günü 01/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 30/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/889 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih