İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/306 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 21 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 14:30

Dosya No: 2018/306 TLMT

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/306 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağıİncilli Mahallesi, Kavlan Mevkiinde kain, 106 ada 627 nolu parsel sayılı 4.777,14 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan kat mülkiyeti tesisli 39/6268 arsa paylı (1) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı borçlu adına kayıtlı olup ipotek şerhi yer almaktadır.Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline tatbik edildi, çapının zeminine uygun olduğu tespit edilen parselin, kaydında belirtilen tüm sahası: 4.777,14 m2'dir. Satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, Kavlan Mevkii, Zemin kat D:1 bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır. Ana gayrimenkul:Söz konusu parsel güneyden yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 1 Km. kuzey batısında ve Kocaali-Karasu yolunun 500 m. kuzeyindedir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+2 normal kattan oluşmakta ve her katında 9 bağımsız bölüm yer almaktadır.Dış kısmı sıvalı, boyalı doğramaları ise PVC'dir.(1) nolu mesken: Birinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 40,00 m2 olup, brüt kullanım alanı 45,00 m2'dir. 5,00 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 1 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır.Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır.Söz konusu daire Diamond Park Sitesinde bulunmakta olup site içersin de yüzme havuzu, basketbol sahası vb. sosyal aktiviteler bulunmaktadır. Taşınmaz binanın zemin katında binanın görünen kuzey batı köşesinde yer almaktadır. Binada doğalgaz kolon hattı bulunmaktadır. Söz konusu dairenin doğalgaz bağlantısı yapılmadığından petekleri takılı vaziyette olup hali hazırda ısıtması soba ile sağlanmaktadır. Taşınmazın içine kapısı kapalı olduğundan girilememiş projesinden ve balkondan içerisinin gözükmesinden değerlendirme yapılabilmiştir.Parsel üzerindeki dava konusu bağımsız bölümün yer aldığı yapının yapı ruhsatı 16.04.2013 tarihine göre yapılmıştır. Bulunduğu mevki, konumu, imarı, yüzölçümü, hâlihazır durumu, ulaşım imkânlarının yürüme mesafesinde olması, merkeze, meskûn mahalle, ana artere, duraklara, hastanelere, sosyal tesislere uzaklığı, aşınma payı, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, değerine tesir edecek tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alındığında;(1) nolu Meskenin arsa payı ve yapı değeri olarak bugünkü kıymeti:135.000,00-TLdir. Satışa konu taşınmaz; Sakarya İli, Karasu İlçesi, A.incilli Mahallesi, İstanbul Caddesi Diamond Park Sitesi No:15,D:1 Karasu/Sakarya adresindedir.

İmar Durumu Bilirkişi raporuna göre dosyasında yer alan Karasu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.11.2017 tarih ve 62089 sayılı yazısına göre 106 ada 627 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır. E=1.20 Hmax=0.40, A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapılaşma şartlarına haiz olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti 135.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıca taşınmazda 06/06/2017 tarih ve 7831 yevmiye sayılı aile konutudur Şerhi vardır.

1. Satış Günü 21/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 17/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Karasu Belediyesi Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/306 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.