İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/509 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat : 14:30

Dosya No: 2018/509 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2018/509 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Karasu İlçesi, A.İncilli Mahallesi, 613 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki B/Blok A-Giriş, 2+çatı kat Bağımsız Bölüm No:9 olan çatı piyesli meskenin tamamı. Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel doğudan ve batıdan yola cepheli, Karasu ilçe merkezinin 2.28 Km. mesafededir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel üzerinde zemin+3+çatı normal kattan oluşmakta ve her katında 4 bağımsız bölüm yer almaktadır. Dış kısmı American siding kaplamalı, doğramaları ise PVC?dir.(9) Nolu çatı piyesli mesken: İkinci katta yer alan çatı dubleks meskenin net kullanım alanı 38,00 m2 olup, brüt kullanım alanı 58,00 m2 dir. 17,00 m2 balkonu bulunmaktadır. Mesken 2 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalı iç kapıları panel olan dairenin mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolapları bulunmaktadır. Taşınmaz binanın 2.kat ve çatı katında binanın görünen kuzey batı köşesinde yer almaktadır. Taşınmaz Yeşil Vadi-4 isimli sitede bulunmakta olup içerisinde yüzme havuzu, market bulunmaktadır. Binada doğalgaz kolon hattı vardır. Dairenin doğalgaz bağlantısı yapılmadığından ısıtması soba ile sağlanmaktadır. Kıymet takdiri anında taşınmaz içerisine girilemediğinden, Onaylı Projeden ve emsal dairelerden edinilen bilgilere göre değerlendirilme yapılmış, olup, taşınmaz içerisine girilemediğinden, onaylı mimari Proje dışında varsa eklenti veya eksilti bunlar bilinmemektedir. Yapı Ruhsatı 13.10.2015 tarihidir.

Adresi Yalı Mah. Sahil Cad. Yeşilvadi -4 Sitesi, B / Blok, A-Giriş, D:9 Karasu/Sakarya

Yüzölçümü 2.408,59 m2 Arsa Payı 58/2120

İmar Durumu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır. E=1.20 Hmax=0.40,A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) yapılaşma şartlarına haiz olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti 230.000,00 TL KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü 19/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü 19/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat salonu (Belediye Meclis Salonu)Karasu/Sakarya

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/509 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih