İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2019/90 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2019 Cuma Saat : 14:00

Dosya No: 2019/90 TLMT

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

4. İCRA DAİRESİ

2019/90 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 1497 ada, 1 parsel, 15 Temmuz Camili Mahalle, 3 nolu bağımsız bölüm, Dairenin net kullanım alanı 60 m2 olup, brüt alanı 75 m2 olarak kullanılmaktadır. 4.00 m2 balkon verandası bulunmaktadır., 2 oda, salon- mutfak, wc-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Taşınmaz binanın 1. katında güney batı köşesinde yer almaktadır. Parsel Selçuk Bey İlkokulunun 215 m güney doğusunda, Tuğba Caminin 346 m. güney batısında ve 1498 Kümeevler ile 2100 Nolu Sokağın kesiştiği yerdedir. Parsel üzerinde bodrum +1 katlı yapı bulunmaktadır. Dış kısmı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise ahşap PVC'dir.

Adresi 15 Temmuz Camili Mah. 1497 ada, 1 parsel, 3. blok, 1.kat, no:3 Adapazarı / Sakarya

Yüzölçümü 75 m2

Arsa Payı 1/78

İmar Durumu 1/10000 ölçekli imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır.( A-3 ) Ayrık nizam 3 kat yapı izni bulunmaktadır.

Kıymeti 170.000,00 TL

KDV Oranı KDV Kanunun 17. maddesince muaf ( konut finansmanından dolayı )

Kaydındaki Şerhler : -

1. Satış Günü 20/09/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü 15/10/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı)Adapazarı / Sakarya

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/90 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ,

7- Tebliğat yapılamayan ilgililere İİK 127 mad gereği " gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğat yerine geçer " hükmü ilan olunur.


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih