İHALE DETAYI

T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ 2018/141 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2019 Salı Saat : 14:00

Dosya No: 2018/141 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KAYNARCA İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KAYNARCA

İCRA DAİRESİ


2018/141 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarından da anlaşılacağı üzere kadastral yola cepheli olan dava konusu 44 ada, 47 nolu parsel arsa vasfı 278.76 m²'lik yüzölçüm, tapu kütüğüne kayıtlı olduğu ve keşfe konu 7 nolu bağımsız bölüm büro niteliğinde, 16/608 arsa paylı ve 8 nolu bağımsız bölüm büro niteliğinde, 15/608 arsa paylı ve 9 nolu bağımsız bölüm büro niteliğinde, 22/608 arsa paylı ve Mahmut oğlu Şerafettin İPEKÇİOĞLU adına tescilli oldukları anlaşıldı. Merkez mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun Ek-1. Maddesi sayısallaştırma uygulaması tamamlanarak, 30 günlük askı ilanına çıkarıldığı görüldü. 1- Merkez Mahallesi 44 ada 47 nolu parsel 278,76 m² olup tapuda arsa vasfındadır. Hali hazırdaki durumu itibari ile üzerinde dört katlı betonarme işyeri bulunmaktadır. Taşınmaz Kaynarca Belediyesi imar planı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz konum olarak yol boyu ticaret ile gösterilen alan içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz konumu itibari çarşı merkezine yakın mesafede olup her türlü hizmetten (elektrik, su v.b.) faydalanmaktadır. Taşınmazın değerini artıran sebepler göz önüne alınmıştır. Parselin ulaşım durumu, alanı, mevkii ve konumu dikkate alındığında ( 20.09.2018 keşif tarihi ) itibari ile değeri 2000,00TL/m2'dir. Buna göre parselin zemin değeri:44 ada 47 parsel nolu taşınmazın zemin değeri:278,76x2000,00=557.520,00 TL'dir. Sair hususlar icra dosyasında bulunan evraklarda ve taşınmazların kaydının tutulduğu resmi kurumlarda mevcuttur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İl, Kaynarca İlçe, 44 ada, 47 parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 7 nolu bağımsız bölüm: 7 NOLU BAĞIMSIZ BİNA DEĞERİ :7 nolu bağımsız bölüm birinci katta iş yeri olarak kullanılmaktadır. Birinci kattaki tüm bağımsız bölüm iş yerleri birleştirilerek diş kliniği olarak kullanılmaktadır. Doğramaları PVC doğramadır. Bağımsız bölüm zemini laminant parke kaplamalıdır. Halen faal olarak kullanılmaktadır. 7 nolu bağımsızın bulunduğu bina betonarme yapımıdır bodrum üzeri dört katlıdır ve 12 yaşındadır. 7 nolu bağımsız alanı: 16,72 m2, Bina yaşı: 12, B.yıpranma kat.15, B.birim fiyatlarına göre 3.sınıf B gurubu yapı: 966,00 TLBina değeri:16,72x966,00= 16.151,52 TL Bina yıpranması:16.151,52x0.15=2.422,73 TL Bina değeri = 13.728,79 TL olarak belirlenmiştir .Yedi nolu bağımsız bölümün arsa payı 16/680'dir. Buna göre yedi nolu bağımsızın arsa değeri: 557.520,00 x 16/608 = 14.671,58 TL olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 28.400,37 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 24/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 22/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri: Belediye Mezat Salonu-Kaynarca Belediyesi 1. kat Kaynarca /SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İl, Kaynarca İlçe, 44 ada, 47 parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 8 nolu bağımsız bölüm 8 nolu bağımsız bölüm birinci katta iş yeri olarak kullanılmaktadır. Birinci kattaki tüm bağımsız bölüm iş yerleri birleştirilerek diş kliniği olarak kullanılmaktadır. Doğramaları PVC doğramadır. Bağımsız bölüm zemini laminant parke kaplamalıdır. Halen faal olarak kullanılmaktadır. 8 nolu bağımsızın bulunduğu bina betonarme yapımıdır bodrum üzeri dört katlıdır ve 12 yaşındadır. 8 nolu bağımsız alanı: 15,38 m2 Bina yaşı: 12B. yıpranma kat.: 15B. birim fiyatlarına göre 3.sınıf B gurubu yapı: 966,00 TL Bina değeri:15,38x966,00= 14.857,08 TL Bina yıpranması :14.857,08x0.15 = 2.228,56 TL Bina değeri= 12.628,52 TL olarak belirlenmiştir.Sekiz nolu bağımsız bölümün arsa payı 15/680'dir. Buna göre sekiz nolu bağımsızın arsa değeri: 557.520,00 x 15/608 = 13.754,60 TL olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 26.383,12 TL KDV Oranı %18 Kaydındaki Şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 24/09/2019 günü 14:20 - 14:25 arası 2. Satış Günü 22/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri: Belediye Mezat Salonu-Kaynarca Belediyesi 1. Kat Kaynarca/SAKARYA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İl, Kaynarca İlçe, 44 ada, 47 parsel, MERKEZ Mahalle/Köy, 9 nolu bağımsız bölüm 9 nolu bağımsız bölüm birinci katta iş yeri olarak kullanılmaktadır. Birinci kattaki tüm bağımsız bölüm iş yerleri birleştirilerek diş kliniği olarak kullanılmaktadır. Doğramaları PVC doğramadır. Bağımsız bölüm zemini laminant parke kaplamalıdır. Halen faal olarak kullanılmaktadır. 9 nolu bağımsızın bulunduğu bina betonarme yapımıdır bodrum üzeri dört katlıdır ve 12 yaşındadır. 9 nolu bağımsız alanı: 22,07 m2 Bina yaşı: 12 B.yıpranma kat.: 15 B.birim fiyatlarına göre 3.sınıf B gurubu yapı: 966,00 TL Bina değeri:22,07x966,00= 21.319,62 TL Bina yıpranması :21.319,62x0.15 = 3.197,94 TLBina değeri= 18.121,68 TL olarak belirlenmiştir.Dokuz nolu bağımsız bölümün arsa payı 22/608 dir.Buna göre dokuz nolu bağımsızın arsa değeri: 557.520,00 x 22/608 = 24.144,56 TL olarak belirlenmiştir.

Kıymeti: 42.266,24 TL KDV Oranı %18 Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 24/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü: 22/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri: Belediye Mezat Salonu-kaynarca Belediyesi 1. Kat Kaynarca /SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/141 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


2/2

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih