İHALE DETAYI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 35 ADET DÜKKÂN KİRALAMA İHALESİ İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 22 Ağustos 2019 Perşembe Saat : 14:00

Dosya No: ILN01027418

İhaleyi Açan : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Yeri : Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu (SAKARYA)

İçerik :

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

35 ADET DÜKKÂN KİRALAMA İHALESİ İLANI
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili, Karaman, Korucuk Mahallelerinde bulunan aşağıda listede kapı numaraları belirtilen toplamda 35 adet işyerlerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi.

MADDE–2: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 22.08.2019 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Şartname Bedeli 100,00 TL(Yüz Türk lirası) karşılığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

MADDE – 3: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT VE SAATİ

Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili, Karaman ve Korucuk Mahallelerinde 35 adet dükkanın Kapı Numarası, m2 ‘si, Tahmini Bedel, Geçici Teminatı ve İhale Saati.


S.N.İş merkezi Numarasıİhalenin Konusu, NeviKapı Numarası

Aylık Tahmini Kira Bedeli3 Yıllık Tahmini Kira BedeliGeçici Teminat Bedeli %3İhale Saati1241Zemin Katta iş yeriZ 0231200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.002241Zemin Katta iş yeriZ 0331200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.023241Zemin Katta iş yeriZ 0431200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.044241Zemin Katta iş yeriZ 0531200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.065241Zemin Katta iş yeriZ 1131200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.086241Zemin Katta iş yeriZ 1231200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.107241Zemin Katta iş yeriZ 1431200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.128241Zemin Katta iş yeriZ 1531200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.149242Zemin Katta iş yeriZ 0431200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.1610242Zemin Katta iş yeriZ 0931200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.1811242Zemin Katta iş yeriZ 1031200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.2012249Zemin Katta iş yeriZ 0131170.00 TL+KDV6.120,00TL +KDV184,00 TL14.2213249Zemin Katta iş yeriZ 0631170.00 TL+KDV6.120,00TL +KDV184,00 TL14.2414249Zemin Katta iş yeriZ 1131170.00 TL+KDV6.120,00TL +KDV184,00 TL14.2615249Zemin Katta iş yeriZ 1231170.00 TL+KDV6.120,00TL +KDV184,00 TL14.2816249Zemin Katta iş yeriZ 1331170.00 TL+KDV6.120,00TL +KDV184,00 TL14.3017249Zemin Katta iş yeriZ 1431170.00 TL+KDV6.120,00TL +KDV184,00 TL14.32182491.Katta iş yeri10131200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.34192491.Katta iş yeri10331200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.3620259Alt. Zem. Katta iş yeriAZ 0931200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.3821259Üst. Zem. Katta iş yeriÜZ 0731200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.4022259Üst. Zem. Katta iş yeriÜZ 0831200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.4223259Üst. Zem. Katta iş yeriÜZ 1031200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.4424259Üst. Zem. Katta iş yeriÜZ 1131200.00 TL+KDV7.200,00TL +KDV216,00 TL14.4625335Zemin Katta iş yeriZ 0331250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL14.4826338Zemin Katta iş yeriZ 0731250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL14.5027338Zemin Katta iş yeriZ 0831250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL14.5228338Zemin Katta iş yeriZ 0931250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL14.5429338Zemin Katta iş yeriZ 1631250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL14.5630338Zemin Katta iş yeriZ 3031250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL14.5831121Alt. Zem. Katta iş yeriAZ 0931250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL15.0032121Alt. Zem. Katta iş yeriAZ 1031250.00 TL+KDV9.000,00TL +KDV270,00 TL15.0233121Üst. Zem. Katta iş yeriÜZ 0131400.00 TL+KDV14.400,00TL +KDV432,00 TL15.0434121Üst. Zem. Katta iş yeriÜZ 1731400.00 TL+KDV14.400,00TL +KDV432,00 TL15.0635KorucukZemin Katta iş yeriZ 1531500.00 TL+KDV18.000,00TL + KDV540,00 TL15.08


MADDE – 4: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 22.08.2019 saat 12.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

6- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,

Tüzel Kişiler:

1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.

4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.

6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.

7- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.