İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2018/348 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 30 Eylül 2019 Pazartesi Saat : 10:00

Dosya No: 2018/348 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ

2018/348 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Boztepe Mahallesi,Çatalkaya Mevkii, 118 ada, 7 parselde kayıtlı Bir katlı ahşap ev, samanlık, ambar, betonarme ahır, fırın ve fındık bahçesi nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın yüz ölçümü 24.104,38 m2 dir. Taşınmaz topografik olarak % 6-12 eğimli bir yapıya sahip, güneybatı yönünden kadastral yola cepheli, hali hazırda üzerinde gençleşme budaması yapılmış, yetişkin ve verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, organik maddece zengin, derin profilli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek düzeyde yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Ayrıca üzerinde yaklaşık 25-30 yıllık, ahşap arası tuğla dolgu tek katlı mesken bina, 80,00 m² inşaat alanına sahip, 3 oda, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta, kiremit çatılı, dış cephe sıvasız, iç cepheler sıvalı boyalı, kapı ve pencereler ağaç doğrama, sobalı ısınma sistemine sahip, iskan edilir durumdadır. Yaklaşık 15-20 yıllık, çatısı sac ahşap yapı tek katlı yapı, 56,00 m² inşaat alanına sahip, samanlık olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 15-20 yıllık, çatısı sac briket yapı tek katlı yapı, 80,00 m² inşaat alanına sahip, büyükbaş hayvan ahırı olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 20-25 yıllık, çatısı sac ahşap yapı 19,00 m² alana sahip, ekmek fırını, yaklaşık 20-25 yıllık, çatısı sac ahşap yapı 14,00 m² alana sahip, mısır ambarı bulunmaktadır. Meskun mahal içinde, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta olup, kuşbakışı olarak doğu yönünde mahalle merkezine 500 metre ve D-140 Akyazı-Mudurnu karayoluna 6 km, kuzey yönünde Akyazı şehir merkezine 13 km mesafededir.

Adresi Boztepe Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 24.104,38 m2

İmar Durumu :Belediye mücavir alan içinde plansız alanda ve köy yerleşik alan dışında “tarım alanı” içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti 661.804,45 TL

KDV Oranı % 18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 30/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 25/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/348 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih