İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2017/2101 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 25 Eylül 2019 Çarşamba Saat : 14:30

Dosya No: 2017/2101 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA

1. İCRA DAİRESİ


2017/2101 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Akıncılar mah. 764 Ada, 269 Parsel sayılı Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan arsanın 550812/1615840 hissesi borçluya ait olup, parsel üzerinde 107,50 m2 alanlı iki konut olup, yapının ahşap çatısı kiremit örtülü, dışı sıvalı, boyalı doğramaları ahşaptır. Binada her katta 1 daire bulunmakta olup toplamda iki daire mevcut ve iki dairede aynı özelliklere sahip olup Daireler 3 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan ibarettir. Yapıların koridorve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfağında tezgah ile tezgah üstü ve tezgah altı dolaplar bulunmaktadır. Isıtma soba ile sağlanmaktadır.

Yüzölçümü : 504,95 m2 yüz ölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 550812/1615840 hissesi borçlu adına kayıtlı olup 107,50 m2 alanlıdır.

İmar Durumu 764 ada 269 parsel 1/1000 Ölçekli Revizyon uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti 174.410,96 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 25/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 25/10/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2101 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih