İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/2389 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 07 Ekim 2019 Pazartesi Saat : 12:00

Dosya No: 2016/2389 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAKARYA


2. İCRA DAİRESİ

2016/2389 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Serdivan İlçe, 16054 Ada, SERDİVAN Mahalle/Köy, ÇATALÇEŞME Mevkii, ZEMİN VE BİRİNCİ/-1 Nolu Bağımsız Bölüm Sakarya ili Serdivan ilçesi Serdivan köyü Çatalçeşme mevkiinde kain; tapunun 16054 parsel numarasında kayıtlı 619.91 m2 alana sahip arsa üzerinde bulunan binanın, tesis edilen kat irtifakına göre zemin ve birinci kat 2/6 arsa paylı 1 bağımsız bölüm nolu dubleks meskeninden ibarettir. Mevcut imar durumuna göre taşınmazın Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı, E=0.90 ve Yençok=10.00 mt. şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir.Ana taşınmaz Serdivan Kemalpaşa mahallesi 34. sokak No:4 posta adreslidir. Konum olarak Serdivan Mezarlığının hemen güneybatı karşısında ve su deposunun üst kısmında kalmaktadır. Ana caddeye 20 ? 30 mt., Serdivan Belediyesi Hizmet Binasına yaklaşık 1400 mt. kuş uçuşu mesafesindedir. Etrafı genellikle konut şeklinde yapılaşmıştır. Yapıların çoğu iki ve üç katlı münferit ve dubleks meskenler şeklindedir. Yapı doluluk oranı % 90 mertebesindedir. Yakın çevrede işyeri yoktur. Topoğrafik olarak % 8 - 10 eğimli bir arazide yer almakta, yol dışında elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme, doğalgaz vs. gibi tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Yerleşim alanı dahilinde ve ana caddeye çok yakın olduğundan ulaşım imkanları oldukça iyidir. Taşınmaz doğusundan 7.00 mt.'lik (34. sokak), güneyinden de 10.00 mt.'lik (Tarabya sokak) mevcut imar yollarına cephelidir. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır. Borçluya ait meskenin de içinde yer aldığı ana bina tabii zemin seviyesi üzerinde bulunan bir bodrum kat ile onun üzerinde yer alan iki normal kat olmak üzere toplam üç katlıdır. Tek çatı altında birbirinin aynısı ve bitişik durumda üç ayrı dubleks mesken barındırmaktadır. Dış cepheleri sıvalı ve boyalı, üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. Borçluya ait mesken ön cepheden bakıldığında ana yapının sağ kenarında yer almaktadır. Meskenin bodrum katı depo-ardiye amaçlı yapılmış olmakla beraber tadilat yapılarak mahalde meskenin en alt katı olarak kullanılmaktadır. Bu katta salon+mutfak ve ayrıca iki oda mevcuttur. İçten merdiven ile çıkılan orta katta bir antre-hol, bir salon, bir mutfak, bir lavabo-wc. bulunmaktadır. Ayrıca ön cepheye bakan büyükçe balkonu mevcuttur. Aynı merdivenden çıkılan en üst katta da üç oda ve bir banyo, ayrıca bir balkon vardır. Meskende salon ve oda zeminleri ahşap laminat parke, diğer zeminler seramik kaplı, duvar ve tavanlar alçı sıvalı ve boyalı, iç kapılar ahşap kaplama, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta duvarlar komple seramik kaplı, granit mermer tezgah ve mobilyalı dolapları mevcuttur. Banyoda küvet, klozet, lavabo mevcuttur. Meskende faal durumda doğalgazlı-kombili kalorifer tesisatı vardır. Meskenin toplam kullanım alanı 220 m2'dir.

Yüzölçümü 6.196,91 m2

Arsa Payı 2/6

İmar Durumu Mevcut imar durumuna göre taşınmazın Serdivan Merkez 1. Kısım (Güney) mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı, E=0.90 ve Yençok=10.00 mt. şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti 440.000,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 07/10/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

2. Satış Günü 04/11/2019 günü 12:00 - 12:10 arası

Satış Yeri : İCRA DAİRELERİ Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2389 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih