İHALE DETAYI

T.C. HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 26 Ağustos 2019 Pazartesi Saat : 14:00

Dosya No: 2019/2 SATIŞ

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İhale Yeri : T.C. HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

HENDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2019/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kurtköy Taşlıaçma mevkii, 104 Ada, 28 Parsel,

Yüzölçümü 4.000,00 m2

İmar Durumu Tapuda tarla vasıflı olup, taşınmazın yola cephesinin bulunmaması ile birlikteelektrik, su telefon gibi alt yapı çalışmaları yoktur. Taşınmaz %5-10 eğimli ve tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde zirai ürünler elde edilmektedir.

Kıymeti 108.800,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Hendek İcra Müdürlüğünün haczi

1. Satış Günü 26/08/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kurtköy, Taşlıaçma mevkii, 110 Ada, 49 Parsel,

Yüzölçümü 8.437,50 m2

İmar Durumu Tapuda fındıklık olarak görünen taşınmazın yola cephesi olup, elektrik, su telefon gibi alt yapı çalışmaları mevcuttur. Taşınmaz %5 eğimli ve tınlı toprak yapısına sahiptir.taşınmazdan zirai ürünler elde edilmektedir.

Kıymeti 356.032,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Hendek İcra Müdürlüğünün haczi

1. Satış Günü 26/08/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kurtköy, Yörükler mevkii, 110 Ada, 53 Parsel,

Yüzölçümü 2.500,00 m2

İmar Durumu Tapuda tarla olarak kayıtlı olup, taşınmaz üzerinde toplamda 440 m2 bir yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir zirai gelir getirecek ürün bulunmamaktadır.

Kıymeti 385.670,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Hendek icra Müdürlüğünün haczi

1. Satış Günü 26/08/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kurtköy, Kocaahmetler mevkii, 129 Ada, 7 parsel

Yüzölçümü 3.050,00 m2

İmar Durumu :tapuda fındıklık olarak kayıtlı olup, taşınmazın yola cephesi olup elektrik, su, telefon gibi alt yapı çalışmaları vardır, taşınmaz %5 eğimli ve tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerindezirai ürünler bulunmaktadır

Kıymeti 189.700,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Hendek İcra Müdürlüğünün haczi

1. Satış Günü 26/08/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kurtköy, Kocaahmetler mevkii, 129 Ada, 6 Parsel,

Yüzölçümü 720,00 m2

İmar Durumu : Tapuda ahşap ev ve samanlık bahçe olarak kayıtlıdır. Taşınmazın yola cephesi olup, elektrik, su, telefon gibi alt yapı çalışmaları bulunmaktadır. Taşınmaz %5 eğimli ve tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerindeki zirai ürünlerden gelir elde edilmektedir.

Kıymeti 97.620,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Hendek belediyesi ve Hendek icra Müdürlüğü haczi bulunmaktadır.

1. Satış Günü 26/08/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

2. Satış Günü 23/09/2019 günü 14:40 - 14:50 arası

Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih