İHALE DETAYI

T.C. KOCAALİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/1 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 27 Ağustos 2019 Salı Saat : 10:00

Dosya No: 2019/1 SATIŞ

İhaleyi Açan : T.C. KOCAALİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İhale Yeri : T.C. KOCAALİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KOCAALİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2019/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Kocaali İlçe, Kocaali 2. Mahalle Batak Mevkii, 511 Ada, 1 Parselde kayıtlı 223,25 m2 alanlı ve tapu kaydında Arsa niteliğinde görünmektedir. Taşınmaza ait kadastro paftasının mahallinde uygulanması sonucu paftanın zemine uyduğu ve taşınmazın doğru yer olduğu görülmüştür. Taşınmaz kuzeyden ve doğudan yola cepheli ve Kocaali-Akçakoca yolunun 5063 m kuzey doğusunda, Kocaali Plaj Merkezinin 448 m. doğusunda, Kocaali İlçe Merkezinin 5063 m kuzey batısında ve 604.Sokağa cephelidir. Taşınmaz düz bir zemin yapısına sahip olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde her hengi bir taşınmaz bulunmamakta olup boş vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu mevkii itibari ile yapılaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir bölgedir. Parselin bulunduğu mevkii, konumu, yüzölçümü ve civar emsal emlak alım-satım rayiçleri dikkate alındığında m2,si 900,-TL dir.Parselin zemin değeri: 223,25 m2*900,-TL/m2= 200.925 TL edebileceği bilirkişi heyetince tespit edilmiştir.

Adresi Kocaali İlçe,Kocaali .2 Mahalle Batak Mevkii, 511 Ada, 1 Parselde

Yüzölçümü 223,25 m2

Arsa Payı : Tamamı 

İmar Durumu Kocaali Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanı içerisinde olup,(Ayrık Nizam 2 Kat), Taks:0,25, Kaks:0,50 yapı hükümlerine tabidir

Kıymeti 200.925,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir 

1. Satış Günü 27/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü 24/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih