İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2018/4806 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 15:00

Dosya No: 2018/4806 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ


2018/4806 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada 74 parsel üzerindeki 1.kat 2 nolu bağımsız bölümdür. 228,71 m2 alanlı 2/6 arsa paylı ve Mesken niteliğindedir. Adapazarı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 28.02.2019 tarih ve 5325 sayılı bilgilere göre taşınmazın 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında T-1 Ticaret alanında kalmaktadır. B-3 (Bitişik Nizam Üç Kat) yapı nizamına tabidir. Parsel konum olarak doğudan yola cepheli olup Atatürk İlk Okulunun 142 m güney batısında, Adapazarı Belediyesinin 221 m kuzey batısında, Doktor Kamil Sokağın 39 m kuzeyinde ve Kayın Sokağa cephelidir. Düz bir zemin yapısına sahip olan parsel tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel şehrin en işlek ve çekirdek bölgesinde yer almakta olup çevresinde bulunan okul, hastane, alış veriş merkezi vb. yerlere yürüme mesafesindedir. Parsel üzerinde zemin+2 katlı yapı bulunmaktadır. Yapının Dışı sıvalı ve boyalı, doğramaları ise ahşaptır. Birinci katta yer alan dairenin net kullanım alanı 95 m2 olup,brüt alanı ise 110 m2 olarak kullanılmaktadır. Dairenin 7.00 m2 balkonu bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon-mutfak WC-banyodan ibarettir. Dairenin koridor ve mutfak zemini ile ıslak hacim zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dairenin ısıtması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz binanın birinci katında güney doğu köşesinde yer almaktadır.

Kıymeti 250.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler İrtifak Hakkı : 03/05/1967 tarih ve 2087 yevmiye nolu, AT M: 20M2 LİK MAHAL ÜZERİNDE DAİMİ MÜRÜR HAKKI şerhi vardır.

1. Satış Günü 28/08/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü 25/09/2019 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, Camili Mah. Adapazarı/Sakarya

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4806 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih