İHALE DETAYI

T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ 2019/153 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 05 Eylül 2019 Perşembe Saat : 14:00

Dosya No: 2019/153 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAPANCA İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SAPANCA

İCRA DAİRESİ


2019/153 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Sapanca İlçe, 168 Ada, 3 Parsel, GÖL Mahalle/Köy, Taşınmaz 452,50 m² alana sahip arsa vasfı ile tapu siciline kayıtlı, topografik olarak %2-6 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahip, yüksek rakımlı, güney yönüne doğru meyilli 18 metre kadastral sokak yoluna cepheli, yol cephesinde ortalama 3 metre yüksekliğinde taş yapı istinat duvarı bulunmakta, bahçesinde ayva, erik, fındık, şeftali vb. muhtelif meyve ağaçları dikili vaziyette, ayrıca hali hazırda üzerinde yaklaşık 25-30 yıllık, çatısı kısmen hasarlı ağaç doğrama üzeri kiremit çatılı, yarım bodrum üzeri 2 kat mesken bina bulunmakta, 237,00m² inşaat alanına sahip, dış cephe kısmen sıvalı, bodrum kat taş duvar yapı depo olarak kullanılmakta, normal 1.kat ahşap arası tuğla yapı iç cephe duvarlar sıvalı boyalı 4 oda, hol, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmakta olup mutfakta mutfak dolabı bulunmamakta kapı ve pencereler ağaç doğrama oda yer döşemeler ahşap banyo tuvalet yer döşeme kalebodur duvarlar yarım duvar fayans, boş vaziyette, bakım ve onarım gerekmekte, en üst 2. kat kaba inşaat halinde duvarlar örülü sıvasız boyasız kapı ve pencereleri bulunmamakta natamam vaziyette iskan edilir durumda değildir.Meskun mahal içinde, her türlü kamu hizmetlerinden yararlanmakta, kuşbakışı olarak kuzeybatı yönünde Sapanca Gölüne 380 metre, batı yönünde 22 Haziran İlköğretim okuluna 270 metre ve Sapanca şehir merkezine 1.8 km mesafededir.

Adresi Sapanca İlçesi Göl Mah. Tepetarla Mevkii Mithatpaşa Sokak Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü 

Arsa Payı TAM

İmar Durumu Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanında kalmakta, ayrık nizam 2 kat (A-2), TAKS:0.30, KAKS:0.60 yapı şartlarına tabi

Kıymeti 341.178,00 TL

KDV Oranı %8

Kaydındaki Şerhler 

1. Satış Günü 05/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 07/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : SAPANCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/153 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih