İHALE DETAYI

T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ 2019/35 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 18 Eylül 2019 Çarşamba Saat : 10:00

Dosya No: 2019/35 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. AKYAZI İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

AKYAZI

İCRA DAİRESİ


2019/35 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Boztepe Mahallesi,Nino Mezarlığı Mevkii, 152 Ada, 8 Parsel de kayıtlı Fındık Bahçesi nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 3.474,09 m2 dir. Taşınmaz topografik olarak % 2-6 eğimli bir yapıya sahip, batı yönünden dereye cepheli, kadastral yolu bulunmamakta, hali hazırda üzerinde bir kısmında yeni dikilmiş fındık ağaçları ile bir kısmında yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, orta düzey verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir.Yol, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı olarak güney yönünde en yakın kadastral yola 70 metre, kuzey yönünde mahalle merkezine 400 metre ve Akyazı şehir merkezine 15 km mesafededir.

Adresi Boztepe Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 3.474,09 m2

İmar Durumu Belediye mücavir alan içinde, imar durumu plansız alanda ve köy yerleşim alanı içerisinde, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Kırsal Yerleşim Alanında” kalmaktadır.

Kıymeti 69.481,80 TL

KDV Oranı % 18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 18/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Tapuda Sakarya İli, Akyazı İlçesi,Boztepe Mahallesi,Nino Mezarlığı Mevkii, 152 Ada, 9 Parsel de kayıtlı Fındık Bahçesi nitelikli taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmazın yüz ölçümü 1.709,52m2 dir. Taşınmaz topografik olarak % 2-6 eğimli bir yapıya sahip, kuzey yönünden dereye cepheli, kadastral yolu bulunmamakta, hali hazırda üzerinde yetişkin, sıra düzen dikilmiş, bakımlı, verim çağında kapama fındık ağaçları bulunmakta, killi tınlı toprak yapısında, orta düzey verimli, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamakta, yıllık ortalama yüksek yağış alan bölgede, tarımsal amaçlı kullanılmakta, 5. sınıf tarım arazisi niteliğindedir.Yol, su, elektrik vb. kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı olarak batı yönünde en yakın kadastral yola 90 metre, kuzey yönünde mahalle merkezine 300 metre ve Akyazı şehir merkezine 15 km mesafededir.

Adresi Boztepe Mahallesi Akyazı/SAKARYA

Yüzölçümü 1.709,52 m2

İmar Durumu Belediye mücavir alan içinde, imar durumu plansız alanda ve köy yerleşim alanı içerisinde, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre “Kırsal Yerleşim Alanında” kalmaktadır.

Kıymeti 34.190,40 TL

KDV Oranı % 18

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 18/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü 16/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : AKYAZI ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/35 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih