İHALE DETAYI

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2018/3379 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 05 Eylül 2019 Perşembe Saat : 14:30

Dosya No: 2018/3379 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ


2018/3379 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İl, Adapazarı İlçe, 778 Ada, 64 Parsel, MİTHATPAŞA Mahalle/Köy, İZMİT CADDESİ Mevkii, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mithatpaşa mahallesi Bilge sokak Harb-İş Yıldız Bokları adresinde bulunan ana gayrimenkul konum olarak Adnan Menderes caddesi üzerinde Yenicami istikametinden SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne giderken Atatürk Kapalı Spor Salonunu 600 mt. geçtikten sonra caddenin sağ kenarında kalmaktadır. Aynı zamanda bu caddeye açılan Bilge sokağına cepheli köşebaşı bir taşınmazdır. Zübeyde Hanım cad. üzerinde ilk inşa edilen Harb-İş bloklarının da hemen batı arka bitişiğindedir. Şehrin çekirdek çarşı merkezine kuş uçuşu 2 Km. mesafede olan taşınmazın etrafı tamamen konut şeklinde yapılaşmıştır. Ana cadde üzerinde işyerleri de bulunmaktadır. Çok yakınlarında SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kapalı Spor Salonu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Birimleri, Ulu Camii vs. gibi sosyal yapı ve yerleşkeler yer almaktadır. Şehir merkezinde ve ana caddeye cepheli olduğundan ulaşım imkanları çok iyidir. Topoğrafik olarak düz bir arazide yer almakta, yol dışında elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme, doğalgaz vs. gibi tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır.Ana parsel üzerinde birbirinin aynısı altı ayrı blok halinde konut binaları bulunmaktadır. Borçluya ait mesken bunlardan mahalde D blok olarak isimlendirilen blokta yer almaktadır. Bu blok tabii zemin seviyesi üzerinde bulunan bir bodrum kat ile onun üzerinde yer alan üç normal kat olmak üzere toplam dört kattan ibarettir.Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri sıvalı ve boyalı, üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. Binanın bodrum katı depo, garaj, ardiye vs. amaçlıdır. Üstteki katların her birinde dört ayrı mesken bulunmakta, üç katta ve binada toplam 12 mesken yer almaktadır. Borçluya ait mesken binanın 2. yani son mesken katındadır. Mesken girişte bir antre ve devamındaki koridor ile bir salon-salomanje, iki oda, mutfak, banyo, lavabo-wc?den ibarettir. Ayrıca iki balkonu vardır. Meskende tüm zeminler ahşap laminat parke, ıslak mekan zeminleri seramik kaplı, duvar ve tavanlar sıvalı ve boyalı, iç kapılar ahşap ve yağlı boyalı, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta mermer tezgah ve mobilyalı dolapları, banyoda duş yeri ve klozet bulunmaktadır. Meskende doğalgazlı-kombili kalorifer tesisatı mevcuttur. Yaklaşık 40 ? 45 yıllık olan binada asansör yoktur. Mesken 90 m2 net kullanım alanına sahiptir. Meskenin yaşına göre bakım durumu normaldir.

Yüzölçümü 6.334 m2

Arsa Payı 1/76

İmar Durumu Mevcut imar durumuna göre taşınmazın Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı, E=1.05 ve Yençok=10.00 mt. şartlarını sağlayacak şekilde ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti 160.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 05/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü 02/10/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3379 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2019Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih